1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. HQs-Subsidiaries alignment on the basis of agency theory
Συγγραφέας: Kapnias, Ioannis, Καπνιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία: 30-09-2019

Σελίδες:  1