1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Black litterman model asset allocation under elliptical distributions
Συγγραφέας: Kiliakoudis, Petros
Ημερομηνία: 21-07-2016

Σελίδες:  1