1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian modeling and estimation for complex multiparameter problems with real applications
Συγγραφέας: Koki, Constandina, Κοκή, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 2021

Σελίδες:  1