1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Investment triggering analysis in dry bulk shipping sector: based on uncertainty & vessel specific reversibility metrics
Συγγραφέας: Κοκκόλης, Αλέξιος-Παναγιώτης, Zotou, Vicky
Ημερομηνία: 2021

Σελίδες:  1