1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Emotions as implicit ratings through music stimuli: synchronization of preferences and physiological responses
Συγγραφέας: Κόλιας, Ευάγγελος, Kolias, Evangelos
Ημερομηνία: 2019

Σελίδες:  1