1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Dickey-fuller (ADF) unit root testing: methods for the lag length selection
Συγγραφέας: Komninakidis, Christodoulos C.
Ημερομηνία: 06-2004

Σελίδες:  1