1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Innovative work behaviour and innovation in the public sector: an individual differences‐, leadership‐, and contextual‐ perspective
Συγγραφέας: Kousina, Elisavet, Κουσίνα, Ελισάβετ
Ημερομηνία: 20-06-2023

Σελίδες:  1