1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Risk hedging strategies on charterers' portfolio: the freight derivatives approach
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ιωάννης, Τζιαβάρας, Φίλιππος
Ημερομηνία: 2021

Σελίδες:  1