1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Shift scheduling with multiple practical constraints
Συγγραφέας: Λώλος, Παναγιώτης, Lolos, Panagiotis
Ημερομηνία: 2023

Σελίδες:  1