2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. A time-based risk analysis of cascading failures
Συγγραφέας: Lykou, Georgia
Ημερομηνία: 12-2014
2. Developing resilience and cyber-physical protection capabilities for critical aviation infrastructures
Συγγραφέας: Λύκου, Γεωργία, Lykou, Georgia
Ημερομηνία: 06/14/2021

Σελίδες:  1