1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Backtesting value at risk models
Συγγραφέας: Λυκούδης, Παναγιώτης, Lykoudis, Panagiotis
Ημερομηνία: 11/30/2016

Σελίδες:  1