1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Investigating the path through which export market orientation influences export venture performance: the role of export sales strategy and marketing capabilities
Συγγραφέας: Makri, Katerina N.
Ημερομηνία: 06-2014

Σελίδες:  1