1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Bayesian model comparison and hypothesis testing for contingency tables using R
Συγγραφέας: Matsavelas, Nikolaos, Ματσαβέλας, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12/19/2019

Σελίδες:  1