1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Structural equation models with covariate effects: a comparison between the Llisrel and the Item Responce theory approach
Συγγραφέας: Mauridis, Dimitrios Stylianos
Ημερομηνία: 02-2003

Σελίδες:  1