1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Hybrid latent models for ordinal data
Συγγραφέας: Μαυρομματάκη, Χριστίνα, Mavrommataki, Christine

Σελίδες:  1