1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. IOT with focus on toll systems, legal issues, security issues and prospective data protection
Συγγραφέας: Μεντάκης, Δημήτριος, Mentakis, Dimitrios
Ημερομηνία: 31-03-2023

Σελίδες:  1