1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Product information region detection using deep learning techniques
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Αθανάσιος, Papadakis, Athanasios
Ημερομηνία: 25-11-2020

Σελίδες:  1