1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Modelling time series of counts with an application on daily car accidents
Συγγραφέας: Sermaidis, Georgios Iordanis
Ημερομηνία: 07-2006

Σελίδες:  1