1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Prediction of hedge funds strategies returns using tree regression model and combination of forecasts method
Συγγραφέας: Tampiziva, Eleftheria-Daphne, Ταμπίζηβα Ελευθερία-Δάφνη
Ημερομηνία: 09/30/2019

Σελίδες:  1