1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Forecasting Value at Risk (VaR) using volatility models: an application to US stock market
Συγγραφέας: Ταμπίζιβα, Ευγενία, Tampiziva, Evgenia
Ημερομηνία: 29-02-2024

Σελίδες:  1