2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 03/13/2017
2. Stochastic spanning
Συγγραφέας: Post, Thierry, Topaloglou, Nikolas
Ημερομηνία: 2015

Σελίδες:  1