1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Pricing options with Black - Scholes model and applications in Athens derivatives exchange
Συγγραφέας: Toumpakaris, Nikolaos
Ημερομηνία: 10-2011

Σελίδες:  1