1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The role of crowdfunding in startup financing: how do crowdfunding platforms affect the availability and cost of capital for startups, and what are the implications for traditional forms of financing such as venture capital and angel investing
Συγγραφέας: Tragkas, Georgios, Τράγκας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11-10-2023

Σελίδες:  1