1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. We are in this together- or aren’t we? The interplay of intra-organizational coalitions and their impact on organizational responses to performance discrepancies
Συγγραφέας: Papadakis, Vassilis, Vourloumis, Stavros
Ημερομηνία: 2020

Σελίδες:  1