1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Statistical analysis for the player evaluation in team sports
Συγγραφέας: Ζαφειρόπουλος, Χαράλαμπος Ι., Zafeiropoulos, Charalampos I.

Σελίδες:  1