1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Change management, an approach to resistance to change and sensemaking
Συγγραφέας: Zappa, Maria, Ζάππα, Μαρία
Ημερομηνία: 01/31/2022

Σελίδες:  1