8721 Items found

361. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Author: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Date: 01-2008
362. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Author: Καλαντζή, Μαρία
Date: 01-2009
363. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
364. Καταχώρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
365. Οι καθοριστικοί παράγοντες της μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας - μια εμπειρική μελέτη
Author: Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Άννα
Date: 01-2009
366. Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή
Author: Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Date: 01-2009
367. Φορολογικοί μετασχηματισμοί
Author: Κουράκος, Κωνσταντίνος
Date: 01-2009
368. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Author: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Date: 01-2010
369. Pricing of structured products
Author: Βλάχου, Δήμητρα
Date: 01-2010
370. Research & development and competition
Author: Γιαννακοπούλου, Ελένη Χρ.
Date: 01-2010
371. The impact of migration on wages, welfare state and growth : the case of the United Kingdom
Author: Lefa, Ismini
Date: 01-2010
372. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Author: Ιορδάνου, Ιωάννης
Date: 01-2010
373. Αποτίμηση δικαιωμάτων
Author: Γοναλάκη, Ελένη - Αναστασία
Date: 01-2010
374. Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Author: Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Date: 01-2010
375. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Γρίβα, Βασιλική
Date: 01-2010
376. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Άβερμπαχ, Πάνος
Date: 01-2010
377. Διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Δήμου, Δημήτριος
Date: 01-2010
378. Εκτίμηση του value at risk σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Εσερίδου, Κυριακή
Date: 01-2010
379. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Author: Γκαβέλης, Νικόλαος
Date: 01-2010
380. Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Author: Ιωαννίδη, Φιλία
Date: 01-2010
381. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Βογιατζής, Γεώργιος
Date: 01-2010
382. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Author: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Date: 01-2010
383. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ιωαννίδη, Αναστασία
Date: 01-2010
384. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Author: Αποστόλου, Ελένη
Date: 01-2010
385. Describing IMF conditionality : the nature, limits, trends and results of IMF conditionality policy through the glass of principal-agent framework
Author: Σχινάς-Παπαδόπουλος, Ορέστης
Date: 01-2011
386. Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Author: Tsavdaridou, Despoina P.
Date: 01-2011
387. Performance evaluation of hedge funds
Author: Μπούρα, Χριστίνα
Date: 01-2011
388. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Author: Παππάς, Θωμάς
Date: 01-2011
389. Ανασχεδιασμός και καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνικού τμήματος εταιρίας DOMUS ΑΕΒΕ με χρήση της μεθοδολογίας TAD
Author: Κυριακόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2011
390. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Date: 01-2011
391. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Author: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Date: 01-2011
392. Αποθεματοποίηση ζημιών
Author: Βαλαβάνης, Σπυρίδων
Date: 01-2011
393. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο
Author: Διακουμής, Σωτήριος
Date: 01-2011
394. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Γεωγραφικές λειτουργίες και εγχειρίδιο χρήσης Google Earth και Arcgis. Μετάφραση: Σύστημα υποστήριξης για την επιλογή επένδυσης στην κτηματαγορά. Εκτίμηση επαγγελματικού ακινήτου
Author: Έρωτα, Ελένη
Date: 01-2011
395. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Date: 01-2011
396. Δημοσιονομικοί κανόνες στις χώρες της Ευρωζώνης
Author: Γρηγοροπούλου, Φωτεινή
Date: 01-2011
397. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Date: 01-2011
398. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Author: Μάουλα, Χριστίνα
Date: 01-2011
399. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Author: Φάκα, Κυριακή
Date: 01-2011
400. Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Γκόνη, Ηλιάνα Γ.
Date: 01-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »