6912 Items found

361. Διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Δήμου, Δημήτριος
Date: 01-2010
362. Εκτίμηση του value at risk σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Εσερίδου, Κυριακή
Date: 01-2010
363. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Author: Γκαβέλης, Νικόλαος
Date: 01-2010
364. Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Author: Ιωαννίδη, Φιλία
Date: 01-2010
365. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Βογιατζής, Γεώργιος
Date: 01-2010
366. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Author: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Date: 01-2010
367. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ιωαννίδη, Αναστασία
Date: 01-2010
368. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Author: Αποστόλου, Ελένη
Date: 01-2010
369. Describing IMF conditionality : the nature, limits, trends and results of IMF conditionality policy through the glass of principal-agent framework
Author: Σχινάς-Παπαδόπουλος, Ορέστης
Date: 01-2011
370. Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Author: Tsavdaridou, Despoina P.
Date: 01-2011
371. Performance evaluation of hedge funds
Author: Μπούρα, Χριστίνα
Date: 01-2011
372. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Author: Παππάς, Θωμάς
Date: 01-2011
373. Ανασχεδιασμός και καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνικού τμήματος εταιρίας DOMUS ΑΕΒΕ με χρήση της μεθοδολογίας TAD
Author: Κυριακόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2011
374. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Date: 01-2011
375. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Author: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Date: 01-2011
376. Αποθεματοποίηση ζημιών
Author: Βαλαβάνης, Σπυρίδων
Date: 01-2011
377. Αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο
Author: Διακουμής, Σωτήριος
Date: 01-2011
378. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Γεωγραφικές λειτουργίες και εγχειρίδιο χρήσης Google Earth και Arcgis. Μετάφραση: Σύστημα υποστήριξης για την επιλογή επένδυσης στην κτηματαγορά. Εκτίμηση επαγγελματικού ακινήτου
Author: Έρωτα, Ελένη
Date: 01-2011
379. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Date: 01-2011
380. Δημοσιονομικοί κανόνες στις χώρες της Ευρωζώνης
Author: Γρηγοροπούλου, Φωτεινή
Date: 01-2011
381. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Date: 01-2011
382. Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Author: Μάουλα, Χριστίνα
Date: 01-2011
383. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Author: Φάκα, Κυριακή
Date: 01-2011
384. Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Author: Γκόνη, Ηλιάνα Γ.
Date: 01-2011
385. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Author: Μπερλέμη, Γεωργία
Date: 01-2011
386. Η απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Author: Ίσσαρη, Στέλλα
Date: 01-2011
387. Η διαφήμιση και η χρήση της ως εμπόδιο εισόδου
Author: Τσίκνια, Κωνσταντίνα
Date: 01-2011
388. Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Author: Γκυρίνη, Άννα
Date: 01-2011
389. Η ευελιξία με ασφάλεια στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Author: Ταμπακοπούλου, Αναστασία
Date: 01-2011
390. Η κάλυψη των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος
Author: Κολιός, Μιχαήλ
Date: 01-2011
391. Η οικονομική κρίση και η επίδρασή της στην αγορά εργασίας : η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Σταθοπούλου, Ελένη
Date: 01-2011
392. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ξυγκογεωργοπούλου, Στυλιανή
Date: 01-2011
393. Κάθετες σχέσεις, συμβόλαια αποκλειστικής εμπορίας και ανταγωνισμός
Author: Μαρίνος, Θεμιστοκλής
Date: 01-2011
394. Μελέτη-Σχεδίαση-Αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης της βιομηχανικής συντήρησης
Author: Πόλκα, Μερόπη
Date: 01-2011
395. Μέτρηση κινδύνου και απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Στόλης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2011
396. Μια σύγχρονη προσέγγιση για τα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2011
397. Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και οικονομική κρίση
Author: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Date: 01-2011
398. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Author: Μάκη, Μαρία
Date: 01-2011
399. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Date: 01-2011
400. Οι δείκτες τιμών κατοικιών ως ενδείξεις οικονομικής ευρωστίας
Author: Γρατσία, Στέλλα
Date: 01-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »