9450 Items found

361. Συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Μπατάνη, Νικολέττα
Date: 01-2008
362. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Author: Καστάνη, Ηρώ
Date: 01-2008
363. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Author: Μπαλτά, Ερασμία Μυρτώ
Date: 01-2008
364. Τα υποδείγματα παλινδρόμησης Logit-Probit στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Κρόμπα, Μαρία-Αφροδίτη
Date: 01-2008
365. Τα φαινόμενα: της ημέρας της εβδομάδος και των αργιών στις αγορές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας
Author: Παπαοικονόμου, Σωτήριος
Date: 01-2008
366. Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Author: Μακρά, Αναστασία
Date: 01-2008
367. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εφαρμογή του στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Σωτηροπούλου, Ιωάννα
Date: 01-2008
368. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Author: Κουκά, Δήμητρα
Date: 01-2008
369. Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Author: Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.
Date: 01-2008
370. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Author: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Date: 01-2008
371. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Author: Καλαντζή, Μαρία
Date: 01-2009
372. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
373. Καταχώρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
374. Οι καθοριστικοί παράγοντες της μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας - μια εμπειρική μελέτη
Author: Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Άννα
Date: 01-2009
375. Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή
Author: Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Date: 01-2009
376. Φορολογικοί μετασχηματισμοί
Author: Κουράκος, Κωνσταντίνος
Date: 01-2009
377. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Author: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Date: 01-2010
378. Pricing of structured products
Author: Βλάχου, Δήμητρα
Date: 01-2010
379. Research & development and competition
Author: Γιαννακοπούλου, Ελένη Χρ.
Date: 01-2010
380. The impact of migration on wages, welfare state and growth : the case of the United Kingdom
Author: Lefa, Ismini
Date: 01-2010
381. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Author: Ιορδάνου, Ιωάννης
Date: 01-2010
382. Αποτίμηση δικαιωμάτων
Author: Γοναλάκη, Ελένη - Αναστασία
Date: 01-2010
383. Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Author: Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Date: 01-2010
384. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Γρίβα, Βασιλική
Date: 01-2010
385. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Άβερμπαχ, Πάνος
Date: 01-2010
386. Διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Δήμου, Δημήτριος
Date: 01-2010
387. Εκτίμηση του value at risk σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Εσερίδου, Κυριακή
Date: 01-2010
388. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Author: Γκαβέλης, Νικόλαος
Date: 01-2010
389. Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Author: Ιωαννίδη, Φιλία
Date: 01-2010
390. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Βογιατζής, Γεώργιος
Date: 01-2010
391. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Author: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Date: 01-2010
392. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ιωαννίδη, Αναστασία
Date: 01-2010
393. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Author: Αποστόλου, Ελένη
Date: 01-2010
394. Describing IMF conditionality : the nature, limits, trends and results of IMF conditionality policy through the glass of principal-agent framework
Author: Σχινάς-Παπαδόπουλος, Ορέστης
Date: 01-2011
395. Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Author: Tsavdaridou, Despoina P.
Date: 01-2011
396. Performance evaluation of hedge funds
Author: Μπούρα, Χριστίνα
Date: 01-2011
397. Αμοιβαία κεφάλαια και αξιολόγηση διαχειριστικών ικανοτήτων
Author: Παππάς, Θωμάς
Date: 01-2011
398. Ανασχεδιασμός και καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνικού τμήματος εταιρίας DOMUS ΑΕΒΕ με χρήση της μεθοδολογίας TAD
Author: Κυριακόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2011
399. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Date: 01-2011
400. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Author: Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Date: 01-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »