7707 Items found

41. Σχεδίαση συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση WWW τεχνολογίας
Author: Κεφάλα, Άννα Σ.
Date: 01-1998
42. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής αντιμέτρων CRAMM
Author: Παπαδημητρίου, Βασίλειος
Date: 01-1998
43. Σχεδιασμός, αρχιτεκτονική και ανάπτυξη πρωτοτύπου intelligent agent ειδοποίησης, σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή πληροφορίας
Author: Θεοδωρόπουλος, Βασίλης
Date: 01-1998
44. Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Author: Τορόζ, Κωνσταντίνα
Date: 01-1998
45. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Author: Σφαέλλος, Διονύσιος
Date: 01-1998
46. Δομή, ανταγωνιστική συμπεριφορά και επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Author: Γκέλα, Βασιλική Κ.
Date: 01-1999
47. Αξιολόγηση επιδόσεων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ
Author: Προδρομίδου, Άννα Σοφία
Date: 01-2000
48. Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Author: Χριστοπούλου, Ελένη
Date: 01-2000
49. Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Author: Καζάνας, Αθανάσιος Ε.
Date: 01-2000
50. Portofolio analysis the most important theories with application to Athens stock exchange
Author: Georgakopoulou, Agelika
Date: 01-2001
51. Διερεύνηση παροχής υπηρεσιών εφαρμογών από το διαδίκτυο
Author: Τσιωτάκης, Παναγιώτης
Date: 01-2001
52. Η διαφήμιση και η Ε&Α ως εμπόδια εισόδου
Author: Ζήκος, Ιωάννης
Date: 01-2001
53. Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Author: Κανατσούλη, Πηνελόπη
Date: 01-2001
54. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Author: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Date: 01-2001
55. Δείκτες ικανότητας
Author: Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Date: 01-2002
56. Διαχρονική εξέλιξη δεικτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια) στην Ελλάδα την περίοδο 1976-2001
Author: Παυλόπουλος, Φώτης Χαρ.
Date: 01-2002
57. Επιδημιολογική μελέτη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα
Author: Τριάντος, Πέτρος Σ.
Date: 01-2002
58. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Author: Καζάκος, Ευάγγελος
Date: 01-2002
59. Συγκριτική εμπειρική ανάλυση της βιολογικής και συμβατικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 1992-2001
Author: Μανωλή, Αλεξάνδρα
Date: 01-2002
60. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Author: Μπορώτης, Σπυρίδων
Date: 01-2002
61. Analyzing the dependency of the spectral matrix of a var on the roots of its characteristic polynomial
Author: Xronis, George A.
Date: 01-2003
62. Statistical quality control techniques for autocorrelated processes
Author: Lyra, Maria N.
Date: 01-2003
63. Tracing the rate of CD4-cell and viral load since initiation of antiretroviral treatment of HIV+ patient
Author: Giannakopoulou, Judith G.
Date: 01-2003
64. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Author: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Date: 01-2003
65. Αποταμίευση, επένδυση και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
Author: Καλπακτσόγλου, Αικατερίνη
Date: 01-2003
66. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Date: 01-2003
67. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Date: 01-2003
68. Είσοδος και εμπόδια εισόδου στην ελληνική μεταποίηση
Author: Ψαχούλια, Νικολέτα Α.
Date: 01-2003
69. Εμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα πριν και μετά το ευρώ
Author: Καρατζαφέρη, Μαρία
Date: 01-2003
70. Εμπόδια εισόδου
Author: Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Date: 01-2003
71. Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Author: Μηγιάκης, Πέτρος
Date: 01-2003
72. Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Τόλιας, Σταύρος
Date: 01-2003
73. Επένδυση σε αποθέματα και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ελληνική μεταποίηση
Author: Λυριωτάκη, Μαρία-Νίκη
Date: 01-2003
74. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Author: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Date: 01-2003
75. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Author: Δομοξούδη, Μαρία
Date: 01-2003
76. Ευκαιρίες arbitrage
Author: Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Date: 01-2003
77. Η ζήτηση για καταθέσεις στην Ελλάδα, 1954-1999
Author: Κομνηνού, Ελένη Ε.
Date: 01-2003
78. Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Date: 01-2003
79. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Author: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Date: 01-2003
80. Μπεϋζιανή ανάλυση της σύνθετης μη-κεντρικής Χ2 κατανομής
Author: Καρέλας, Ιωάννης Α.
Date: 01-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »