6867 Items found

81. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Author: Χαλάτση, Βασιλική
Date: 01-2003
82. Παίγνια μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών σωματείων
Author: Μπαμπάτσικου, Αγγελική
Date: 01-2003
83. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Author: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Date: 01-2003
84. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Author: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Date: 01-2003
85. Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους
Author: Τασιόπουλος, Αναστάσιος Ε.
Date: 01-2003
86. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Author: Μωκιάτος, Βασίλειος
Date: 01-2003
87. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2003
88. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Author: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Date: 01-2003
89. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Date: 01-2003
90. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Author: Δημητριάδης, Σωτήριος
Date: 01-2003
91. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Author: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Date: 01-2003
92. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Author: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Date: 01-2003
93. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Author: Χαρβάτης, Χρήστος
Date: 01-2003
94. Mortgage-backed securities
Author: Ψύλλου, Μαρία
Date: 01-2004
95. Stylometric analysis of ancient hellenic authors
Author: Panagiotaras, Evangelos
Date: 01-2004
96. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Author: Κατσελίδης, Ιωάννης
Date: 01-2004
97. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Date: 01-2004
98. Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Author: Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
99. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Date: 01-2004
100. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Author: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Date: 01-2004
101. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Date: 01-2004
102. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Date: 01-2004
103. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Author: Κανηρά, Καλλιόπη
Date: 01-2004
104. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Date: 01-2004
105. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Author: Ευθυμίου, Βασίλειος
Date: 01-2004
106. Η εξέταση του φαινομένου της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Author: Κυραλάκης, Αστρινός
Date: 01-2004
107. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην ανεργία και την απασχόληση στην ευρωζώνη
Author: Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
Date: 01-2004
108. Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Author: Καρυώτη, Μαρίνα
Date: 01-2004
109. Μερικώς μη αναστρέψιμες επενδύσεις και μακροοικονομικές επιπτώσεις
Author: Χατζηδογιαννάκης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
110. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Author: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Date: 01-2004
111. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Date: 01-2004
112. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Author: Μαμμά, Μαρία
Date: 01-2004
113. Πολιτική και οικονομική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του internet
Author: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Date: 01-2004
114. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2004
115. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Author: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Date: 01-2004
116. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Κοτρότσιου, Νεκταρία
Date: 01-2004
117. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Author: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Date: 01-2004
118. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Date: 01-2004
119. Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Author: Δρούσιας, Νικόλαος
Date: 01-2004
120. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Date: 01-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »