8721 Items found

81. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Date: 01-2003
82. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Date: 01-2003
83. Είσοδος και εμπόδια εισόδου στην ελληνική μεταποίηση
Author: Ψαχούλια, Νικολέτα Α.
Date: 01-2003
84. Εμπειρικός έλεγχος του CAPM στην Ελλάδα πριν και μετά το ευρώ
Author: Καρατζαφέρη, Μαρία
Date: 01-2003
85. Εμπόδια εισόδου
Author: Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Date: 01-2003
86. Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Author: Μηγιάκης, Πέτρος
Date: 01-2003
87. Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Τόλιας, Σταύρος
Date: 01-2003
88. Επένδυση σε αποθέματα και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ελληνική μεταποίηση
Author: Λυριωτάκη, Μαρία-Νίκη
Date: 01-2003
89. Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Author: Κρητικού, Αικατερίνη Κ.
Date: 01-2003
90. Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα τραπεζών
Author: Δομοξούδη, Μαρία
Date: 01-2003
91. Ευκαιρίες arbitrage
Author: Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Date: 01-2003
92. Η ζήτηση για καταθέσεις στην Ελλάδα, 1954-1999
Author: Κομνηνού, Ελένη Ε.
Date: 01-2003
93. Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Date: 01-2003
94. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Author: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Date: 01-2003
95. Μπεϋζιανή ανάλυση της σύνθετης μη-κεντρικής Χ2 κατανομής
Author: Καρέλας, Ιωάννης Α.
Date: 01-2003
96. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Author: Καρέλας, Ιωάννης Α.
Date: 01-2003
97. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Author: Χαλάτση, Βασιλική
Date: 01-2003
98. Παίγνια μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών σωματείων
Author: Μπαμπάτσικου, Αγγελική
Date: 01-2003
99. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Author: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Date: 01-2003
100. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Author: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Date: 01-2003
101. Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους
Author: Τασιόπουλος, Αναστάσιος Ε.
Date: 01-2003
102. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Author: Μωκιάτος, Βασίλειος
Date: 01-2003
103. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2003
104. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Author: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Date: 01-2003
105. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Date: 01-2003
106. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Author: Δημητριάδης, Σωτήριος
Date: 01-2003
107. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Author: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Date: 01-2003
108. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Author: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Date: 01-2003
109. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Author: Χαρβάτης, Χρήστος
Date: 01-2003
110. Mortgage-backed securities
Author: Ψύλλου, Μαρία
Date: 01-2004
111. Stylometric analysis of ancient hellenic authors
Author: Panagiotaras, Evangelos
Date: 01-2004
112. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Author: Κατσελίδης, Ιωάννης
Date: 01-2004
113. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Date: 01-2004
114. Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Author: Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
115. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Date: 01-2004
116. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Author: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Date: 01-2004
117. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Date: 01-2004
118. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Date: 01-2004
119. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Author: Κανηρά, Καλλιόπη
Date: 01-2004
120. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Date: 01-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »