7733 Items found

241. Αυτόματη διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων
Author: Μαρκόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2007
242. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Author: Κυριακάκη, Ελευθερία
Date: 01-2007
243. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Author: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Date: 01-2007
244. Διεθνής τραπεζική εποπτεία
Author: Στυλιανουδάκη, Σωφρονία
Date: 01-2007
245. Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Author: Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Date: 01-2007
246. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Date: 01-2007
247. Δομή και εργασίες στο dealing room της διεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγοράς μιας τράπεζας
Author: Γιαβής, Χρυσοβαλάντης - Παναγιώτης
Date: 01-2007
248. Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Author: Χριστοπούλου, Φωτεινή
Date: 01-2007
249. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Author: Σαββοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
250. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ραμματά, Ελένη
Date: 01-2007
251. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Date: 01-2007
252. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και νομισματική πολιτική
Author: Τσιώκος, Αριστείδης
Date: 01-2007
253. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Author: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Date: 01-2007
254. Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Author: Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Date: 01-2007
255. Η εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
Author: Παπαδοπούλου, Ελένη
Date: 01-2007
256. Η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη με εφαρμογή στην ελληνική οικονομία
Author: Μουλαΐδου, Φανή
Date: 01-2007
257. Η επίδραση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνολική παραγωγικότητα
Author: Μπούτρη, Ζαχαρούλα
Date: 01-2007
258. Η ευελιξία και η ασφάλεια στις αγορές εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών
Author: Κολιούση, Παναγιώτα
Date: 01-2007
259. Η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αμυντική πολιτική
Author: Βλάχος, Βασίλης
Date: 01-2007
260. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σκούρα, Πηνελόπη
Date: 01-2007
261. Θεωρία τελωνειακών ενώσεων
Author: Μακαντάση, Ευμορφία
Date: 01-2007
262. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Author: Ζυρίδου, Βικτώρια
Date: 01-2007
263. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Date: 01-2007
264. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Author: Κυριακού, Ανίσα
Date: 01-2007
265. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Author: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Date: 01-2007
266. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Author: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Date: 01-2007
267. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Date: 01-2007
268. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Date: 01-2007
269. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Date: 01-2007
270. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Φροσύνης, Θεόδωρος
Date: 01-2007
271. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Date: 01-2007
272. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Author: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Date: 01-2007
273. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Author: Αγαπητός, Ορέστης
Date: 01-2007
274. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Author: Λέλλου, Αγγελική
Date: 01-2007
275. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Author: Νίκου, Γεώργιος
Date: 01-2007
276. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Author: Ζερμπά, Ναυσικά
Date: 01-2007
277. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
278. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Author: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Date: 01-2007
279. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Date: 01-2007
280. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »