7709 Items found

321. Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Author: Μαγκανάρη, Σταματίνα
Date: 01-2008
322. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Author: Βαΐου, Χαράλαμπος
Date: 01-2008
323. Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και οι επιπτώσεις στα τραπεζικά συστήματα των αναπτυσσόμενων οικονομιών
Author: Καζάκου, Κωνσταντίνα
Date: 01-2008
324. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Δημολένη, Νικολέτα
Date: 01-2008
325. Καινοτομία και ανταγωνισμός
Author: Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη Κ.
Date: 01-2008
326. Καρτέλ και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Γαβαλάκη, Γεωργία
Date: 01-2008
327. Κατασκευή και εμπειρική ανάλυση χαρτοφυλακίου ελάχιστου κινδύνου
Author: Παυλοπούλου, Αντωνία
Date: 01-2008
328. Κοινή αγροτική πολιτική
Author: Κορομηλάς, Σπυρίδων
Date: 01-2008
329. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Author: Κωτσή, Ζωή
Date: 01-2008
330. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Author: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Date: 01-2008
331. Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Date: 01-2008
332. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις
Author: Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος
Date: 01-2008
333. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Θωμαδάκης, Δημήτριος
Date: 01-2008
334. Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Λουκάκη, Καλλιόπη
Date: 01-2008
335. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κακολύρης, Δημήτρης
Date: 01-2008
336. Συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Μπατάνη, Νικολέττα
Date: 01-2008
337. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Author: Καστάνη, Ηρώ
Date: 01-2008
338. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Author: Μπαλτά, Ερασμία Μυρτώ
Date: 01-2008
339. Συγχωνεύσεις τραπεζών και δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας
Author: Ζωτάλης, Μιχαήλ
Date: 01-2008
340. Τα υποδείγματα παλινδρόμησης Logit-Probit στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Κρόμπα, Μαρία-Αφροδίτη
Date: 01-2008
341. Τα φαινόμενα: της ημέρας της εβδομάδος και των αργιών στις αγορές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας
Author: Παπαοικονόμου, Σωτήριος
Date: 01-2008
342. Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Author: Μακρά, Αναστασία
Date: 01-2008
343. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εφαρμογή του στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Σωτηροπούλου, Ιωάννα
Date: 01-2008
344. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Author: Κουκά, Δήμητρα
Date: 01-2008
345. Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Author: Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.
Date: 01-2008
346. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Author: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Date: 01-2008
347. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Author: Καλαντζή, Μαρία
Date: 01-2009
348. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
349. Καταχώρηση δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού
Author: Τζωρτζίνη, Μαρία
Date: 01-2009
350. Οι καθοριστικοί παράγοντες της μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας - μια εμπειρική μελέτη
Author: Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Άννα
Date: 01-2009
351. Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή
Author: Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Date: 01-2009
352. Φορολογικοί μετασχηματισμοί
Author: Κουράκος, Κωνσταντίνος
Date: 01-2009
353. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Author: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Date: 01-2010
354. Pricing of structured products
Author: Βλάχου, Δήμητρα
Date: 01-2010
355. Research & development and competition
Author: Γιαννακοπούλου, Ελένη Χρ.
Date: 01-2010
356. The impact of migration on wages, welfare state and growth : the case of the United Kingdom
Author: Lefa, Ismini
Date: 01-2010
357. Ανάλυση κόστους ωφέλειας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας : η περίπτωση της ανεμογεννήτριας
Author: Ιορδάνου, Ιωάννης
Date: 01-2010
358. Αποτίμηση δικαιωμάτων
Author: Γοναλάκη, Ελένη - Αναστασία
Date: 01-2010
359. Άριστη δημοσιονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με διεθνή οικονομική βοήθεια
Author: Αχιλλεοπούλου, Γεωργία
Date: 01-2010
360. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Γρίβα, Βασιλική
Date: 01-2010

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »