600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

361. Οι πόλεμοι των δούλων στην Ελληνική και Ρωμαική αρχαιότητα
Συγγραφέας: Λεκατσάς, Παναγής
Ημερομηνία: 1957
362. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: ρόλος, κατηγορίες, μέσα και ενέργειες
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
Ημερομηνία: 1957
363. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες σε περιόδους κρίσης και ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης
Συγγραφέας: Τσέμπογλου, Παρασκευή
Ημερομηνία: 04/15/2021
364. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν σε συγχωνεύσεις τραπεζών στις χώρες της Ευρωζώνης μετά την οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Κανακάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 09/05/2019
365. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αγοραίας αξίας των ζημιογόνων επιχειρήσεων: οι περιπτώσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας για τα έτη 1991-2010
Συγγραφέας: Αλάνη, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 09/05/2019
366. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής: στοιχεία από την ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Στουπιάδου, Ειρήνη
Ημερομηνία: 10/07/2019
367. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φαρμακευτικής δαπάνης
Συγγραφέας: Ζωγράφου, Ευσταθία
Ημερομηνία: 10/07/2019
368. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ενδιαφέροντος των χρηματοοικονομικών αναλυτών για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Συγγραφέας: Φαρμάκη, Ελένη
Ημερομηνία: 23-11-2015
369. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS spreads: μία εμπειρική ανάλυση για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών
Συγγραφέας: Κοζώνη, Γεωργία
Ημερομηνία: 13-11-2019
370. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εταιρικών CDS spreads στην αγορά των ΗΠΑ
Συγγραφέας: Καραμήτσος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 28-02-2020
371. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των πραγματικών παγίων επιχειρησιακών επενδύσεων και η εξέλιξή τους από την έναρξη της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Δουλγεράκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 11/30/2018
372. Οι προτιμήσεις και η στάση των καταναλωτών απέναντι στις εκπτώσεις και τις δωρεάν συσκευασίες, ως εργαλεία προώθησης πωλήσεων, με έμφαση στα τυποποιημένα τρόφιμα
Συγγραφέας: Τριανταφυλλάκη, Βασιλική
Ημερομηνία: 02/08/2021
373. Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Συγγραφέας: Πιτταούλης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2003
374. Οι σκοποί της Ανώτατης Παιδείας και τα καθήκοντα που μας περιμένουν
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: [1980]
375. Οι συμβάσεις franchising στο Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καπούτση, Ζωή
Ημερομηνία: [1980]
376. Οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης έργων. Η περίπτωση της υγείας και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1980]
377. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Συγγραφέας: Βαρβαρέσου, Διονυσία
Ημερομηνία: 01-2012
378. Οι συνέπειες της αναγνώρισης των δεδουλευμένων και της ανάπτυξης στην μελλοντική κερδοφορία
Συγγραφέας: Μπουντούρης, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 22-11-2013
379. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και η μελλοντική εξέλιξη στον κατασκευαστικό κλάδο σε συνδυασμό με μια χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Συγγραφέας: Αβράμης, Νικόλαος, Αβράμης Νικόλαος
Ημερομηνία: 02/10/2021
380. Οι συνέπειες της προσθήκης ανταμοιβών με τη μορφή προμήθειας πωλήσεων σε εργαζομένους που ασκούν συναισθηματική εργασία: η περίπτωση των αεροσυνοδών
Συγγραφέας: Καψιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 24-09-2019
381. Οι συνέπειες της τεχνολογικής υπεροχής σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών στον ανταγωνισμό γεωπολιτικών σχηματισμών
Συγγραφέας: Καρύδα, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2000
382. Οι συνέπειες της υιοθέτησης του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα εξωτερικού ελέγχου, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στον πλούτο των μετοχών
Συγγραφέας: Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 02-2000
383. Οι συνέπειες των επενδύσεων κεφαλαίου στη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης: εμπειρική ανάλυση στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σταυρακάρα, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 02-2000
384. Οι συνεταιρισμοί από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως και οι συνεταιρισμοί εις την Ελλάδα
Συγγραφέας: Grunfeld, Ernest, Τζωρτζάκης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 1932
385. Οι συνεταιρισμοί καταναλώσεως
Συγγραφέας: Ζίντ, Κάρολος
Ημερομηνία: 1932
386. Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: (σήμερα και αύριο)
Συγγραφέας: Σωμερίτης, Στρατής
Ημερομηνία: 1961
387. Οι συντάξεις με μία ματιά
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα, Ρηγάκου Βίκυ
Ημερομηνία: 09/09/2016
388. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ομοσπονδίας της Ρωσίας στο πεδίο της ενέργειας
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 09/09/2016
389. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Συγγραφέας: Ξηντάρας, Χρήστος
Ημερομηνία: 2012
390. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Συγγραφέας: Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Ημερομηνία: 01-2012
391. Οι τάσεις του σοσιαλισμού στην σύγχρονη εποχή
Συγγραφέας: Νικολινάκος, Μάριος
Ημερομηνία: 1965
392. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην κοινωνία της πληροφορίας: απειλές και ευκαιρίες
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Πολυνείκης
Ημερομηνία: 1965
393. Οι τυχόντες πτυχίου της Σχολής κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1971-1972
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Πολυνείκης
Ημερομηνία: [1972]
394. Οι τυχόντες πτυχίου της Σχολής κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1972-1973
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Πολυνείκης
Ημερομηνία: [1973]
395. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την διάρκεια συγχωνεύσεων - εξαγορών των ευρωπαϊκών εταιρειών
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Θωμάς
Ημερομηνία: 18-11-2018
396. Οι υποχρεώσεις και η διαδικασία συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Συγγραφέας: Τσιούκης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 11/07/2019
397. Οι φορείς της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Ζίγδης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1959
398. Οι φόροι υπέρ τρίτων εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Ζίγδης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1960
399. Οι φυσιοκράται και η οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Ημερομηνία: 1971
400. Οι χρήσεις του GIS. Στατιστική ανάλυση δεικτών για νέες οικοδομές
Συγγραφέας: Παναγιωτάκου, Νίκη
Ημερομηνία: 1971

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »