600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

401. Οι χώροι της Σχολής
Ημερομηνία: 1984
402. Οικολογία και ανακύκλωση : Η ανακύκλωση στα νοικοκυριά
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Αντωνία
Ημερομηνία: 22-07-2014
403. Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Συγγραφέας: Καλούδης, Ζωναράς
Ημερομηνία: 2006
404. Οικονομετρική ανάλυση αξιολόγησης λειτουργικού κινδύνου (Merchant Scoring)
Συγγραφέας: Κωνσταντοπούλου, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 05-2003
405. Οικονομετρική ανάλυση της αγοράς πετρελαίου: πρόβλεψη τιμών και μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Κοττάς, Παντελής
Ημερομηνία: 03/09/2018
406. Οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης για τουρισμό στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κουντούρη, Μαρίνα
Ημερομηνία: 09-1997
407. Οικονομετρική ανάλυση της μεταβλητότητας σε χρηματιστηριακούς δείκτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη και μελέτη της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 20-01-2016
408. Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Καζάνας, Αθανάσιος Ε.
Ημερομηνία: 01-2000
409. Οικονομετρική ανάλυσις του εξωτερικού εμπορικού τομέως της Ελλάδος 1948-1960
Συγγραφέας: Θεοφανίδης, Σταύρος
Ημερομηνία: 1963
410. Οικονομετρική προσέγγιση της διασποράς των τιμών πετρελαίου στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους
Συγγραφέας: Βασιλάκης, Πολύκαρπος-Αριστοτέλης
Ημερομηνία: 07/27/2020
411. Οικονομετρικοί Πυλώνες στη Βασιλεία ΙΙΙ και ΙΙΙ,5
Συγγραφέας: Μακρυπίδη, Μαρία-Ειρήνη
Ημερομηνία: 03/05/2019
412. Οικονομικά έργα
Συγγραφέας: Quesnay, Francois
Ημερομηνία: 1940
413. Οικονομικά μαθηματικά: βραχυπρόθεσμοι οικονομικαί πράξεις.Τόκος, προεξοφλήσεις, γραμμάτια ισοδύναμα, αλληλόχρεοι τοκοφόροι λογαριασμοί, νόμισμα, πολύτιμα μέταλλα, συνάλλαγμα, πρόκρισις συναλλαγής.
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Ημερομηνία: 1930
414. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Α΄: Ανατοκισμός, Θεωρία - Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Ημερομηνία: 1946
415. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Β΄: Ράνται. Θεωρία και Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Ημερομηνία: 1946
416. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Δ΄: Δάνεια δι' ομολογιών. Θεωρία - Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Ημερομηνία: 1946
417. Οικονομικά μαθηματικά: τόμος ΙΙ: ασφαλιστικά μαθηματικά
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1963
418. Οικονομικά μοντέλα ασύρματων τοπικών δικτύων
Συγγραφέας: Καρακουλάκης, Ηλίας
Ημερομηνία: 12-2002
419. Οικονομικά σκάνδαλα την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα και ο ρόλος της εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Παπακυρίλλου, Γεώργιος
Ημερομηνία: 12-2006
420. Οικονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος Β.
Ημερομηνία: 1935
421. Οικονομικαί σκέψεις του Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1942
422. Οικονομικές απάτες: ο ρόλος των ελεγκτών και ποιότητα ελέγχου
Συγγραφέας: Σιμιτζής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 09-03-2020
423. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Συγγραφέας: Νικόπουλος, Κώστας
Ημερομηνία: 01-2005
424. Οικονομικές θεωρίες του Κάρλ Μάρξ
Συγγραφέας: Κάουτσκι, Κάρλ
Ημερομηνία: 1927
425. Οικονομικές μέθοδοι αποτίμησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μπερτσάτος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1927
426. Οικονομικές πτυχές του πρωτοκόλλου Telephony Routing Over IP (TRIP) για το Voice Over IP
Συγγραφέας: Καλόγηρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12-2003
427. Οικονομικές συνέπειες της γνωστοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Αραπόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 01/30/2019
428. Οικονομικές συνέπειες των διεθνών λογιστικών προτύπων
Συγγραφέας: Ζούκη, Δήμητρα
Ημερομηνία: 06-2012
429. Οικονομική ανάλυση : επιδράσεις από συγχωνεύσεις & εξαγορές
Συγγραφέας: Βράνη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 2014
430. Οικονομική ανάλυση των άμεσων ξένων επενδύσεων:η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μπούσι, Αμερλόνα
Ημερομηνία: 2014
431. Οικονομική ανάλυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών (ΙΤ Investment) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : διερεύνηση της συνολικής συμβολής τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα καθώς και επιμέρους επιδράσεων
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Σωτήριος
Ημερομηνία: 03-2005
432. Οικονομική ανάλυση των ιδιωτικών καθαρών επενδύσεων στην ελληνική γεωργία
Συγγραφέας: Λαϊνη, Ελισάβετ
Ημερομηνία: 12-1998
433. Οικονομική ανάπτυξη και αναπτυξιακή πολιτική
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1979
434. Οικονομική ανάπτυξη και αναπτυξιακή πολιτική: τόμος Ι
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1979
435. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Συγγραφέας: Πούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 2004
436. Οικονομική ανάπτυξη και διαφθορά
Συγγραφέας: Αγγελέτος, Γεώργιος-Μάριος
Ημερομηνία: 12-1997
437. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Συγγραφέας: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 01-2001
438. Οικονομική ανισότητα, κοινωνική αστάθεια και οικονομική μεγένθυση
Συγγραφέας: Γκίννη, Ελένη
Ημερομηνία: 30-06-2016
439. Οικονομική άνοδος και διανομή εισοδήματος
Συγγραφέας: Στυλιδιώτης, Κώστας, Preiser, Erich
Ημερομηνία: 1965
440. Οικονομική αποσυμφόρησις και διεύρυνσις- κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγ. χαρτονομίσματος
Συγγραφέας: Ρουσόπουλος, Αθαν.
Ημερομηνία: 1947

Σελίδες:  « Previous 101112131415Next 10 »