514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

401. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Συγγραφέας: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 01-2003
402. Προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ένα υπόδειγμα ζώνης στόχου
Συγγραφέας: Μάμαλης, Μιχάλης Χ.
Ημερομηνία: 12-1997
403. Προσδιορισμός του συστημικού χαρακτήρα της Παγκόσμιας Χρηματοοικονομικής Κρίσης του 2008
Συγγραφέας: Λαφαρά, Μαρία
Ημερομηνία: 12-1997
404. Προσδιορισμός των τιμών των μετοχών του Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12-2001
405. Προσδιοριστικοί παράγοντες διακράτησης εταιρικών χρηματικών διαθεσίμων στις ΗΠΑ
Συγγραφέας: Χουσιαδά, Βάγια-Γεωργία
Ημερομηνία: 12-2001
406. Προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες της φοροαποφυγής. Mια εμπειρική μελέτη βασισμένη στις χώρες Γαλλία, ΗΒ και Ιταλία για τα έτη 2006-2019
Συγγραφέας: Πόλλη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 12/28/2020
407. Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των διεθνών τραπεζικών ομίλων
Συγγραφέας: Κατσάνου, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 02/28/2019
408. Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των τραπεζών και η επίπτωση συγχωνεύσεων & εξαγορών σε αυτή κατά το διάστημα 1999-2018
Συγγραφέας: Χασάνδρα, Βαρβάρα
Ημερομηνία: 02/28/2019
409. Προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαιακής διάρθρωσης: μια εμπειρική μελέτη στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοντόλαιμος, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 2004
410. Προσδιοριστικοί παράγοντες οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Χατζηπαναγιώτου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 2004
411. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 01-2004
412. Προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μίας επιχειρήσης
Συγγραφέας: Τσάνο, Ρεγκιάνα
Ημερομηνία: 01-2004
413. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας
Συγγραφέας: Γιαννακού, Χρυσούλα-Ντέμπορα
Ημερομηνία: 06-1999
414. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Συγγραφέας: Δρυδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2005
415. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επίπτωσης στην κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών στα stress test 2018
Συγγραφέας: Κιτσάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 09/02/2019
416. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικής εργασιακής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων
Συγγραφέας: Αναστασάκη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 12-11-2020
417. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Συγγραφέας: Καλογεράκη, Αριστέα
Ημερομηνία: 11-2000
418. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανομής των δαπανών των ταμείων του κοινοτικού προϋπολογισμού
Συγγραφέας: Γιαπιτζάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 11-2000
419. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Νικολάου, Φωτεινός
Ημερομηνία: 06-2006
420. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών
Συγγραφέας: Θεοδοσιάδης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 19-11-2019
421. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των τραπεζών κατά το διάστημα 2000-2016
Συγγραφέας: Διακογιαννάκης, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 19-11-2019
422. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης των τραπεζών
Συγγραφέας: Γιούργα, Αναστασία
Ημερομηνία: 11/30/2018
423. Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εταιρειών
Συγγραφέας: Αντωνίου, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 10-2006
424. Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής: ενδείξεις από τον τεχνολογικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου
Συγγραφέας: Ψύλλιας, Χρήστος
Ημερομηνία: 10/31/2018
425. Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής: η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Λαμπαδιάρης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 09-2005
426. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλιση : οικονομετρικά αποτελέσματα από ένα δείγμα 102 χωρών
Συγγραφέας: Αποστόλου, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2010
427. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας αποκάλυψης δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κατσούλη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 10/26/2018
428. Προσδιοριστικοί παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου
Συγγραφέας: Γιάκας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 04-2014
429. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης: εμπειρική ανάλυση στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μάρη, Ελισάβετ
Ημερομηνία: 10-2009
430. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ωρίμανσης του χρέους εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Τουλίου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 10/01/2019
431. Προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου των μισθών. 'Εμφαση στη γυναικεία απασχόληση
Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Ελένη
Ημερομηνία: 10/01/2019
432. Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιθωρίου των τραπεζικών συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης στις Η.Π.Α
Συγγραφέας: Αθανασίου, Σταύρος
Ημερομηνία: 10/01/2019
433. Προσδιοριστικοί παράγοντες των CDS Spread στις αναπτυσσόμενες αγορές
Συγγραφέας: Βλάχου, Ανδρονίκη
Ημερομηνία: 10/01/2019
434. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ελλάδας στις μεταποιητικές βιομηχανίες
Συγγραφέας: Τζαβάρα, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 12-1999
435. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων και ο ρόλος των θεσμών: το παράδειγμα των Η.Π.Α και της Κίνας
Συγγραφέας: Παπαχρήστου, Ελένη
Ημερομηνία: 02/27/2019
436. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπαρκούρα, Δήμητρα
Ημερομηνία: 12-1999
437. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Ημερομηνία: 01-2007
438. Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαπραγματευτικών μοντέλων στην πώληση των πρόσθετων και βοηθητικών υλών στη βιομηχανία τροφίμων
Συγγραφέας: Γκίνης, Κωνσταντίνος Γ.
Ημερομηνία: 10-2004
439. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Συγγραφέας: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 01-2006
440. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης: Εμπειρική διερεύνηση της περιόδου 2002-2014
Συγγραφέας: Νεβσεχιρλίογλου, Χρήστος
Ημερομηνία: 22-10-2015

Σελίδες:  « Previous 10111213Next 10 »