600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

41. Ο Επιστήμονας Δεδομένων στο ρόλο του διαχειριστή έργου
Συγγραφέας: Μανουσοπούλου, Αικατερίνη
42. Ο εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Τριμπόνια, Μαρίνα
43. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM): o ρόλος του στην ευρωζώνη και η πιθανότητα εξέλιξής του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF)
Συγγραφέας: Μπομπότης, Νικήτας
Ημερομηνία: 2018
44. Ο εφοπλισμός κατά τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου (ΚΙΝΔ)
Συγγραφέας: Ποταμιανός, Φωκίωνας Γ.
Ημερομηνία: [1965]
45. Ο θεσμός της ασφάλισης και η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ελένη
Ημερομηνία: 11-06-2015
46. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Συγγραφέας: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 2011
47. Ο θεσμός του συμβουλίου της επικρατείας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (27 Μαρτίου 1928)
Συγγραφέας: Μερτικόπουλος, Π.
Ημερομηνία: 1928
48. Ο θεσμός του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Συγγραφέας: Αγγέλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 2019
49. Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1924
50. Ο ιδρυτής της Θεωρητικής Οικονομικής και η θέσις του εις την εξέλιξιν της Αγγλικής κλασσικής σχολής
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: 1938
51. Ο κ. Jean-Robert Debray εις το βήμα
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1968]
52. Ο κ.Γεώργιος Σαραφίδης, απονέμων το "Εύδοξον Έπαθλον" εις των πρωτεύσαντα κατά τας εισαγωγικάς εξετάσεις της Σχολής σπουδαστήν κ.Παναγιώτην Δημητράν""
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1972]
53. Ο κ.Πρύτανις μετά των κ.κ.καθηγητών και σπουδαστών κατά την επίσκεψιν του εργοστασίου λιπασμάτων Νέας Καρβάλους (Καβάλα)
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1964]
54. Ο καθορισμός του Materiality Level και η κατηγοριοποίηση των Key Audit Matters για τις εταιρίες του FTSE 100 UK
Συγγραφέας: Τριγάζης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 10/15/2019
55. Ο καλός καγαθός
Συγγραφέας: Χριστίνα, Δεληόγλου
Ημερομηνία: 07/31/2016
56. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μίχα, Ελένη
Ημερομηνία: 07-2012
57. Ο καπνός εις την Ελληνική Οικονομίαν
Συγγραφέας: Λεοντίδης, Κ.
Ημερομηνία: 1956
58. Ο καπνός εν τω πλαισίω της γεωργικής οικονομίας της Βορείου Ελλάδος
Συγγραφέας: Σκανδάλης, Ελευθέριος Ν.
Ημερομηνία: 1960
59. Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Συγγραφέας: Μικέλης, Ν.
Ημερομηνία: 1923
60. Ο καπνός: η παραγωγή το εμπόριον η βιομηχανία και η φορολογία αυτού: μετά ιδιαιτέρας ερεύνης των Ελληνικών σχέσεων εν τω διεθνεί ανταγωνισμώ
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1932
61. Ο καπνός: η παραγωγή, το εμπόριον, η βιομηχανία και η φορολογία αυτού. Μετά ιδίας ερεύνης των ελληνικών σχέσεων εν τω διεθνεί ανταγωνισμώ
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Ημερομηνία: 1931
62. Ο κατ'ιδίαν άνθρωπος και η κοινωνία
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1939
63. Ο καταναλωτής στην ψηφιακή εποχή
Συγγραφέας: Κυρκιλής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
64. Ο κεντρικός προγραμματισμός έναντι της υπό της αγοράς καθοδηγήσεως της οικονομίας
Συγγραφέας: Τζακόμπυ, Νηλ
Ημερομηνία: 1969
65. Ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Γιωργαλλάς, Χρήστος
Ημερομηνία: 02/28/2019
66. Ο κλαδος των super markets στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων
Συγγραφέας: Μάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 01-2011
67. Ο κοινός πνευματικός πολιτισμός στοιχείον ενότητος των Ευρωπαϊων
Συγγραφέας: Παπαχατζής, Γεώργιος.Μ.
Ημερομηνία: 1958
68. Ο κοινωνικός απολογισμός ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας: μελέτη περίπτωσης Μυτιληναίος Α.Ε.
Συγγραφέας: Παππά, Βασιλική
Ημερομηνία: 2020
69. Ο λειτουργικός κίνδυνος στα πιστωτικά ιδρύματα και το αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισής του
Συγγραφέας: Σαράντη, Στυλιανή
Ημερομηνία: 06-2009
70. Ο λιμήν του Αμβούργου - Ανσεατική ένωσις
Συγγραφέας: Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
71. Ο λογιστικός διαχωρισμός ως εργαλείο ρύθμισης στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας: Νανάκη, Βαρβάρα
Ημερομηνία: 1935
72. Ο λόγος της Α.Μ. του Βασιλέως επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής
Συγγραφέας: Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων
Ημερομηνία: [1957]
73. Ο λόγος του καθηγητού κ. Μάριου Μεϊμάρογλου επί τη επέτειω της 28ης Οκτωβρίου
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Ημερομηνία: [1968]
74. Ο λόγος του Πρυτάνεως κ. Πέτρου Στεριώτη κατά την τελετήν της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1967]
75. Ο λόγος του Πρυτάνεως κ. Πέτρου Στεριώτη προς τους νέους σπουδαστάς της Σχολής
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1967]
76. Ο λόγος του Πρυτάνεως κ. Στρατή Ανδρεάδη επί τη επετείω της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: [1968]
77. Ο λόγος του πρυτάνεως κ. Στρατή Ανδρεάδη προς τους νέους σπουδαστάς της Σχολής
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: [1968]
78. Ο λόγος του Πρυτάνεως Πέτρου Στεριώτη επί τη επέτειω της 28ης Οκτωβρίου
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1967]
79. Ο λόγος του Υπουργού Συντονισμού κ. Νικόλαου Μακαρέζου
Συγγραφέας: Μακαρέζος, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1968]
80. Ο λόγος του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σπύρου Λιζάρδου
Συγγραφέας: Λιζάρδος, Σπύρος
Ημερομηνία: [1968]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »