600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

81. Ο μέσος αποτελεσματικός εταιρικός συντελεστής φορολόγησης: έρευνα για τα έτη 1996-2004
Συγγραφέας: Βελιούρη, Χάϊδω
Ημερομηνία: 06-2006
82. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Γιουρουκέλη, Ελένη
Ημερομηνία: 23-11-2015
83. Ο μεταπολεμικός καπιταλισμός
Συγγραφέας: Γρηγορογιάννη, Ρένα-Χριστούλα
Ημερομηνία: 1950
84. Ο μετασχηματισμός του Νότιου-Ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής-οικονομίας: η περίπτωση της Ελλάδας, της Ιταλίας & της Πορτογαλίας
Συγγραφέας: Ταμουραντζής, Ασημάκης
Ημερομηνία: 1950
85. Ο μηχανισμός ELA και ο ρόλος του στη διασφάλιση ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Δερμιτζάκη, Κωνσταντίνα Α.
Ημερομηνία: 01-2015
86. Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η εμπειρική διερεύνησή του στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Μαγγίνας, Νικόλαος Σπ.
Ημερομηνία: 11-1998
87. Ο μηχανισμός συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement-PSI) στην ανδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2013
88. Ο μηχανισμός της τιτλοποίησης των απαιτήσεων στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σεμερτζάκη, Αθηνά
Ημερομηνία: 02-2013
89. Ο μηχανισμός των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) και η σημασία τους στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γιατζητζόγλου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 12-2010
90. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του καπνού οργανώσεως: Μέρος Α΄. Μελέτη περί της οικονομικής του κράτους πολιτικής και της μονοπωλιακής του καπνού οργανώσεως
Συγγραφέας: Βαρβερόπουλος, Βασιλ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
91. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του καπνού οργανώσεως: Μέρος Β΄. Οικονομική πολιτική του κράτους επί του καπνού
Συγγραφέας: Βαρβερόπουλος, Βασιλ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
92. Ο μύθος του κοινωνικού κεφαλαίου στην κοινωνική ανάπτυξη. Σχεδίαση χάρτη με τη χρηση Arc-GIS. Εκτίμηση ακινήτου. Το μέλλον της στέγασης στις Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Γρηγόριος Αναστ.
Ημερομηνία: 1935
93. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Βλαχοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 01-2007
94. Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 1925
95. Ο νόμος της ζητήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: 1941
96. Ο οικονομικός αντίκτυπος του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 στην οικονομία της Ελλάδος και της Ευρώπης και τα αντίστοιχα ακολουθούμενα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής
Συγγραφέας: Πηλίδης, Ευστάθιος
Ημερομηνία: 12/28/2020
97. Ο οικονομικός βίος εις τας αρχαίους λαούς της εγγύς Ανατολής
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Ημερομηνία: 1961
98. Ο οικονομικός βίος κατά την Ελληνιστικήν περίοδο
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Ημερομηνία: 1961
99. Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την φιλελευθέραν οικονομίαν
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Ημερομηνία: 1962
100. Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την χωροταξικήν μελέτην
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δ.
Ημερομηνία: 1969
101. Ο οίνος: κατασκευή και διατήρησις μαύρων και λευκών οίνων
Συγγραφέας: Χασιώτης, Σπ.
Ημερομηνία: 08-1903
102. Ο ορισμός της έννοιας του μέτρου και η γενίκευση της έννοιας της πιθανότητας
Συγγραφέας: Κονιδάρης, Νικόλαος Σπ.
Ημερομηνία: 06-2006
103. Ο περιηγητισμός εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Λέκκας, Νικολ. Γ.
Ημερομηνία: 1925
104. Ο πιστωτικός κίνδυνος
Συγγραφέας: Σπαθούλα, Αγορή
Ημερομηνία: 2013
105. Ο πλούτος των Εθνών
Συγγραφέας: Σμιθ, Αδαμ
Ημερομηνία: 1948
106. Ο πόλεμος και αι κοινωνικαί αξίαι
Συγγραφέας: Τσουρής, Άγγελος Γ.
Ημερομηνία: 1923
107. Ο πόλεμος και αι σχέσεις Αστικού Δικαίου
Συγγραφέας: Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
Ημερομηνία: 1940
108. Ο πολιτισμός και τα οικονομικά της νήσου Δήλου κατά την Ελληνιστικήν εποχήν
Συγγραφέας: Schoch, Παύλος
Ημερομηνία: 1930
109. Ο πολυτελής τουρισμός στην Ελλάδα: ανάλυση από τη σκοπιά της εμπειρίας του πελάτη
Συγγραφέας: Διαμάντη, Στεφανία
Ημερομηνία: 30-09-2019
110. Ο πραγματισμός ή ουμανισμός: ανάπτυξις και κριτική των θεωριών ενός μεγάλου ρεύματος της συγχρόνου φιλοσοφίας
Συγγραφέας: Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Ημερομηνία: 1924
111. Ο πραγματισμός: με εισαγωγή του Ερρ. Μπέρξον
Συγγραφέας: James, William
Ημερομηνία: 1925
112. Ο πρακτικός οδηγός του φορολογουμένου
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Χαραλ. Α.
Ημερομηνία: 1950
113. Ο προγραμματισμός της δράσεως των επιχειρήσεων: καταρτισμός προγραμμάτων, εφαρμογή και έλεγχος της επαληθεύσεως αυτών.
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Ημερομηνία: 1964
114. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2010
115. Ο προσεχής κομιστής ως "θέσει οφειλέτης" κατά την κυκλοφορίαν των ανωνύμων χρεωγράφων""
Συγγραφέας: Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία: [1965]
116. Ο προϋπολογισμός του κράτους
Συγγραφέας: Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Ημερομηνία: 1936
117. Ο προϋπολογισμός ως διοικητικό εργαλείο σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κωστοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 09-2005
118. Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου: μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Pfizer Inc
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Ημερομηνία: 06-2006
119. Ο Πρύτανης της Σχολής Καθηγητής κ.Γεώργιος Χιώτης στο γραφείο του
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1980]
120. Ο Πρύτανης της Σχολής, κ.Δημοσθένης Α.Κρίμπας στο γραφείο του
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Ημερομηνία: [1982]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »