514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

81. Παραρτήματα της Σχολής
Ημερομηνία: [1953]
82. Παρατηρήσεις εις την απογραφήν των εργατών Αθηνών -Πειραιώς του 1917
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1921
83. Παρατηρήσεις επί της ομιλίας Α. Γ. Παπανδρέου: Μακροοικονομικά υποδείγματα και Οικονομική Πολιτική
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 1960
84. Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: 1936
85. Παρατηρήσεις επί των καταθέσεων
Συγγραφέας: Γκολέμης, Μιλτ. Ι.
Ημερομηνία: 1953
86. Παρατηρήσεις και σκέψεις επί της ιδρύσεως διεθνούς οργανισμού Εμπορίου και Απασχολήσεως: ανάλυσις και κριτική των μέχρι τούδε προσπαθειών
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1947
87. Παρατηρήσεις τινές επί της διεθνούς ρευστότητος και της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Ημερομηνία: 1967
88. Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Ημερομηνία: 1966
89. Παράφρασις εκ του Δ΄ Βιβλίου των Principles του John Stuart Mill
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία: 1938
90. Παρουσία επαφές και συνεργασίες της Σχολής
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
91. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 02-2015
92. Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα: ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιλογές επιχειρηματικής στρατηγικής
Συγγραφέας: Μεγαρίτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 2020
93. Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας digital subscriber line (DSL)
Συγγραφέας: Ζυγούρη, Ουρανία
Ημερομηνία: 12-2003
94. Παροχή κοινωνικού εισοδήματος σε όλους τους έλληνες πολίτες
Συγγραφέας: Κατάκος, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 09-1997
95. Παροχή ποιότητας σε δικτυακές υπηρεσίες και ειδικότερα σε πολυμεσικές εφαρμογές και σε εφαρμογές πολυμετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον GNU/Linux
Συγγραφέας: Παρίσης, Γεώργιος-Άγγελος
Ημερομηνία: 09-1997
96. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας από-άκρο-σε-άκρο σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν διασυνδεμένους παρόχους υπηρεσίας διαδικτύου
Συγγραφέας: Βασιλοπούλου, Σταυρούλα
Ημερομηνία: 02-2011
97. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κονταράκη, Μαρία
Ημερομηνία: 06-2005
98. Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή
Συγγραφέας: Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Ημερομηνία: 01-2009
99. Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων
Συγγραφέας: Κατσιαούνου, Ανδρομάχη
Ημερομηνία: [1957]
100. Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Ημερομηνία: 02-2005
101. Πειθαρχικά
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Ημερομηνία: [1980]
102. Πειθαρχικά
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Ημερομηνία: [1982]
103. Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της χώρας 1960-1964
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Ημερομηνία: 1960
104. Πέντε "θέσεις" για τη διοικητική επιστήμη και ένα συμπέρασμα
Συγγραφέας: Μακρυδημήτρης, Αντώνης
Ημερομηνία: 2020
105. Πεπραγμένα 1938-1952
Συγγραφέας: Μακρυδημήτρης, Αντώνης
Ημερομηνία: 1953
106. Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Στατιστικής: Seminaire Interrnational de Statistique
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1953
107. Πεπραγμένα της πρυτανικής αρχής: Ιανουάριος 1989 - Δεκέμβριος 1991
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 12-1991
108. Περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων: από απόψεως θεωρίας και νομολογίας
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Ημερομηνία: 1936
109. Περί αναλογικής εκλογής: εισήγησις προς την παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Επιτροπήν προς σύνταξιν σχεδίου νόμου περί αναλογικής εκλογής
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1925
110. Περί αξιογράφων: τόμος Ι, συναλλαγματική
Συγγραφέας: Λουκόπουλος, Ανδρέας Δ.
Ημερομηνία: 1981
111. Περί διαθέσεως των καθαρών κέρδων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης
Συγγραφέας: Νέζος, Α.
Ημερομηνία: [1960]
112. Περί εγγυήσεως
Συγγραφέας: Πετρίτσης, Αδαμάντιος
Ημερομηνία: 1879
113. Περί εθνικοποιήσεως των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
Συγγραφέας: Λιζάρδος, Σπ. Ν.
Ημερομηνία: 1944
114. Περί εισαγωγής του συστήματον των κτηματικών βιβλίων και περί συστάσεως κτηματικής τραπέζης και πιστωτικών ταμείων των κτηματιών
Συγγραφέας: Καρούσος, Κ. Δ.
Ημερομηνία: 1905
115. Περί εμπορικών εταιριών από νομικής, λογιστικής και οικονομικής απόψεως
Συγγραφέας: Batardon, Leon
Ημερομηνία: 1958
116. Περί επαγγελματικών σωματείων: Β διάταγμα. Εγκύκλιος
Συγγραφέας: Batardon, Leon
Ημερομηνία: 1920
117. Περί Ηνωμένης Ακτοπλοΐας
Συγγραφέας: Παπαμιχαλόπουλος, Δ.Γ.
Ημερομηνία: 1929
118. Περί κτηματικής πίστεως
Συγγραφέας: Θεοδωρίδης, Αριστομένης
Ημερομηνία: 1899
119. Περί ναυτικής πίστεως
Συγγραφέας: Παπαμιχαλόπουλος, Δ. Γ.
Ημερομηνία: 1930
120. Περί νομίσματος και πληθωρισμού
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 1962

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »