146 Τεκμήρια βρέθηκαν με: D

81. Determinants of money demand in Greece 1966 I - 1977 IV
Συγγραφέας: Prodromidis, Kyprianos P.
Ημερομηνία: 1984
82. Determinants of non-performing loans: evidence from Euro-area countries
Συγγραφέας: Anastasiou, Dimitrios
Ημερομηνία: 1984
83. Determinants of organizational/strategic change success: a survey of companies in Greece
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Νεκτάριος, Papanikolaou, Nektarios
Ημερομηνία: 07-02-2024
84. Determinants of profitability in the Greek banking system
Συγγραφέας: Ολσιάνα, Γκίτση
Ημερομηνία: 22-11-2011
85. Determinants of shareholder payout policies of non-financial corporations in Greece during 2011-2022: a machine learning approach
Συγγραφέας: Νακοπούλου, Αλκμήνη, Nakopoulou, Alkmini
Ημερομηνία: 25-02-2024
86. Determinants of the success and failure of third-party interference in strategic negotiations with terrorist organizations
Συγγραφέας: Kalenis, Panagiotis, Καλένης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 03/29/2022
87. Determinants of youth unemployment and transition from education to work in Greece
Συγγραφέας: Αλεξίου, Μαρία Γ.
Ημερομηνία: 01-2013
88. Determining the antecedents and outcomes of Bandwagon, Snob and Veblen effects in fashion luxury brands consumption choice
Συγγραφέας: Βινιεράτου, Μαρία, Vinieratou, Maria
Ημερομηνία: 07/12/2022
89. Deterministic and stochastic claims reserving methods in non-life insurance under Solvency II
Συγγραφέας: Malatanti, Maria, Μαλατάντη, Μαρία
Ημερομηνία: 30-09-2020
90. Developing a platform for virtual data integration in big data environments
Συγγραφέας: Σούλιου, Γεωργία, Souliou, Georgia
Ημερομηνία: 27-03-2020
91. Developing models for determining an optimal asset allocation using machine learning methods
Συγγραφέας: Georgiou, Dimitirs
Ημερομηνία: 12/24/2018
92. Developing resilience and cyber-physical protection capabilities for critical aviation infrastructures
Συγγραφέας: Λύκου, Γεωργία, Lykou, Georgia
Ημερομηνία: 06/14/2021
93. Development of an application for training and categorizing data generated by risk graphs, to identify and categorize the most dangerous nodes
Συγγραφέας: Δέτσης, Μιχαήλ, Detsis, Michail
Ημερομηνία: 30-06-2023
94. Development of machine learning methods for detection of tax evasion and avoidance
Συγγραφέας: Λαλούσης, Κυριάκος, Lalousis, Kyriakos
Ημερομηνία: 29-12-2023
95. Deviations of Put-Call parity and the Interrelationship between Stock Market and Equity Options Market in Europe
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 29-12-2023
96. DevSecOps: αναλύοντας την ασφάλεια στα πλαίσια των DevOps
Συγγραφέας: Δίπλας, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
97. Dickey-fuller (ADF) unit root testing: methods for the lag length selection
Συγγραφέας: Komninakidis, Christodoulos C.
Ημερομηνία: 06-2004
98. Die Bedeutung der Verkehrslage fur die Standorte der Produzenten und Konsumenten
Συγγραφέας: Νικολάου, Χρήστος Ν.
Ημερομηνία: 1971
99. Die klassische und die moderne nationalokonomie (1949): η κλασσική και η νεωτέρα πολιτική οικονομία
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Amonn, Alfred
Ημερομηνία: 1954
100. Die Schulleitung
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος, Amonn, Alfred
Ημερομηνία: [1965]
101. Die Stellung der Schweiz zur europaischen Integration
Συγγραφέας: Winterberger, Gerhard
Ημερομηνία: 1961
102. Differences in innovation efforts and the moderating effect of managerial composition impact on premium paid in M&A transactions
Συγγραφέας: Kyratzi, Aikaterini
Ημερομηνία: 1961
103. Differentiated integration in the EU: current situation and recent developments
Συγγραφέας: Kerasounlis, Konstantinos
Ημερομηνία: 02/07/2019
104. Diffusion models in social networks:study of algorithms
Συγγραφέας: Σαμαρτζή, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 02/07/2019
105. Digital courses development: focus in universal design
Συγγραφέας: Λαζαρίδου, Στεφανία, Lazaridou, Stefania
Ημερομηνία: 2020
106. Digital currencies and FinTech in investments
Συγγραφέας: Prendi, Doris, Πρέντι, Ντόρις
Ημερομηνία: 09-02-2024
107. Digital customer segmentation
Συγγραφέας: Πλατής, Ευάγγελος, Platis, Evangelos
Ημερομηνία: 08-07-2020
108. Digital innovation in Financial Technology (FinTech) and the impact is having in the financial services industry of Greece
Συγγραφέας: Kallikis, Mikes
Ημερομηνία: 08-07-2020
109. Digital resilience: towards a sophisticated cyber security
Συγγραφέας: Siakantaris, George
Ημερομηνία: 02/27/2019
110. Digital rights management in mobile world especially in 3G environment
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 06-2006
111. Digital skills gap in the era of business transformation
Συγγραφέας: Διδάγγελος, Αθανάσιος-Μάριος, Didangelos, Athanasios-Marios
Ημερομηνία: 31-01-2024
112. Digital transformation in the Greek pharma industry
Συγγραφέας: Πούλου, Μαρία-Ολυμπία
Ημερομηνία: 12/17/2020
113. Digitalization of the construction industry towards achieving business and sustainability goals
Συγγραφέας: Μπόζη, Μαρία, Bozi, Maria
Ημερομηνία: 2023
114. Discours devant le conseil des gouverneurs
Συγγραφέας: Mc, Namara Robert
Ημερομηνία: 1969
115. Discrepancy between ideal and actual caring culture: effects on employee commitment and satisfaction
Συγγραφέας: Galanaki, Eleanna, Papagiannakis, Giorgos
Ημερομηνία: 2020
116. Discrete time Markov decision processes: theory and applications
Συγγραφέας: Μπούττνερ, Δημήτριος, Bouttner, Dimitrios
Ημερομηνία: 2022
117. Discrete time state estimation
Συγγραφέας: Karapanagiotis, Pantelis
Ημερομηνία: 01-2008
118. Discrete, continuous and machine learning models with applications in credit risk
Συγγραφέας: Γεωργίου, Κυριάκος, Georgiou, Kyriakos
Ημερομηνία: 13-09-2023
119. Disruptive innovation in online shopping
Συγγραφέας: Karagianni, Niki
Ημερομηνία: 13-09-2023
120. Dissertation in Librarianship
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος Ιωάννης, Παπαδοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 10/17/2016

Σελίδες:  1234