600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

121. Ο Πρύτανις κ. Ανδρεάδης απονέμει τα έπαθλα εις τους σκοπευτάς της Σχολής
Ημερομηνία: [1968]
122. Ο Πρύτανις κ. Ανδρεάδης ομιλεί προς τους νέους σπουδαστάς
Ημερομηνία: [1968]
123. Ο Πρύτανις κ. Στρατής Ανδρεάδης εκφωνεί τον πανηγυρικόν κατά τον εορτασμόν της 25ης Μαρτίου εις την Αίθουσαν Τελετών της Σχολής
Ημερομηνία: [1968]
124. Ο Πρύτανις και η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών τη διοικούση επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών χαίρειν
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1967]
125. Ο πρύτανις της Σχολής προσφωνών τους νεοεισερχομένους εις την σχολήν φοιτητάς
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1963]
126. Ο Πρύτανις της Σχολής προσφωνών τους νεοεισερχόμενους εις την Σχολήν φοιτητάς
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1964]
127. Ο πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης απευθύνων τον έπαινον εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1957]
128. Ο Πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης επιδίδων το δίπλωμα του επίτιμου διδάκτορος εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1957]
129. Ο πρώτος επιτυχών εις τας εισιτηρίους εξετάσεις σπουδαστής κ.Σοφοκλής Μπρισίμης απαγγέλει τον όρκον
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1968]
130. Ο πρώτος στόχος: άμεση προσαρμογή στο πλαίσιο του νόμου 1268/82
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
131. Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του
Συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Ημερομηνία: 1931
132. Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στον κλάδο των αγαθών ταχείας κατανάλωσης (FMCG): μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Coca Cola 3E
Συγγραφέας: Λάγιος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1931
133. Ο ρόλος και η δράση των οίκων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα
Συγγραφέας: Καλαντζή, Μαρία
Ημερομηνία: 12-2004
134. Ο ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF)
Συγγραφέας: Παράβαλου, Ζωή
Ημερομηνία: 12-2004
135. Ο ρόλος και η συμβολή των web atmospherics στην εμπειρία πελάτη
Συγγραφέας: Ντελέζος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02/02/2020
136. Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα
Συγγραφέας: Χριστάκη, Αγγελική
Ημερομηνία: 2001
137. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Νίκογλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 01-2005
138. Ο ρόλος της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Συγγραφέας: Μπένου, Ευριδίκη
Ημερομηνία: 2012
139. Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Συγγραφέας: Παπουλάκος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2012
140. Ο ρόλος της αρετής ενός ηγέτη στην απόδοση των εργαζομένων
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Μιχαήλ-Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 2020
141. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 01-2011
142. Ο ρόλος της ελεγκτικής ποιότητας στην εφαρμογή earnings management
Συγγραφέας: Βαλιανάτος, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 10/31/2018
143. Ο ρόλος της επιβράβευσης ως κίνητρο για την παρακίνηση των εργαζομένων
Συγγραφέας: Νικολάου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2019
144. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Η περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης
Συγγραφέας: Κούρτη, Μαρία Ιωάννα
Ημερομηνία: 06/30/2018
145. Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στην πρόσφατη οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Τρικοίλη, Θεανώ
Ημερομηνία: 20-01-2016
146. Ο ρόλος της θεμελιώδους ανάλυσης στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ισχύος των επιχειρήσεων: Piotroski F-Score
Συγγραφέας: Αργύρη, Ελευθερία
Ημερομηνία: 20-01-2016
147. Ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης και πολιτικής στην ανάπτυξη πολιτικής βούλησης των εργαζομένων
Συγγραφέας: Μπάδα, Πηνελόπη
Ημερομηνία: 20-01-2016
148. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Συγγραφέας: Κελεπούρης, Θωμάς
Ημερομηνία: 01-2005
149. Ο ρόλος της προσωπικότητας στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης
Συγγραφέας: Μπεράτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12/26/2020
150. Ο ρόλος της στρατηγικής μάρκετινγκ και των τεχνικών πωλήσεων στο λανσάρισμα πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, μέσω ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας: μια διερευνητική μελέτη
Συγγραφέας: Ματζάκου, Κυπαρισσία
Ημερομηνία: 2020
151. Ο ρόλος της σχέσης marketing και πωλήσεων στην απόδοση μιας εταιρείας. Μελέτη περιπτώσεων εταιρειών στους κλάδους ύδρευσης-θέρμανσης και κλιματισμού-ψύξης
Συγγραφέας: Κόνδης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2020
152. Ο ρόλος της Τουρκίας ως ενεργειακός κόμβος και οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Ημερομηνία: 27-01-2016
153. Ο ρόλος της ψηφιακής διαφήμισης στην omnichannel εμπειρία
Συγγραφέας: Θεοδωράτος, Σταύρος
Ημερομηνία: 29-10-2020
154. Ο ρόλος του branding στις επιχειρήσεις και η εξέλιξη μιας παραδοσιακής μάρκας σε ένα μοντέρνο περιβάλλον μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Πατούλια, Αθηνά
Ημερομηνία: 01/31/2020
155. Ο ρόλος του customer engagement στις online αξιολογήσεις πελατών στις οnline υπηρεσίες
Συγγραφέας: Σπυροπούλου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 02/10/2021
156. Ο ρόλος του e-WOM στις αγορές μέσω διαδικτύου - η στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές κριτικές ιατρικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Πόντα, Άντζελα
Ημερομηνία: 03/15/2021
157. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 06-2005
158. Ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου στην περίπτωση της Folli Follie
Συγγραφέας: Τσιλογλανίδου, Σωτηρία
Ημερομηνία: 06-2005
159. Ο ρόλος του εξωτερικού περιβάλλοντος στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
Συγγραφέας: Σαρρής, Δαμιανός-Έκτωρ
Ημερομηνία: 05/29/2020
160. Ο ρόλος του εργασιακού άγχους και του job crafting στη σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής αρετής και των εργασιακών αποτελεσμάτων (εργασιακή δέσμευση, πρόθεση αποχώρησης)
Συγγραφέας: Λαμπράκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 31-01-2020

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »