514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

121. Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Συγγραφέας: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Ημερομηνία: 1923
122. Περί πίστεως
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία: 1935
123. Περί της διεθνούς φορολογίας: εντός του πλαισίου της νομοθεσίας των προσόδων ιδία εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Ημερομηνία: 1932
124. Περί της μετά την λύσιν του γάμου τύχης της προικός: κατά το εν Ελλάδι κρατούν Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν δίκαιον
Συγγραφέας: Ρακτιβάν, Κωνστ. Δ.
Ημερομηνία: 1892
125. Περί της οικονομικής επιστήμης της σήμερον και περί των εν Ελλάδι. Νύξεις τινές
Συγγραφέας: Κουτσογιάννης, Ι.
Ημερομηνία: 1927
126. Περί της προξενικής δικαστικής δικαιοδοσίας εν Τουρκία
Συγγραφέας: Χατζηλουκάς, Ιωάννης Ζ.
Ημερομηνία: 1907
127. Περί της προσωπικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και της εξωσυμβατικής ευθύνης του κράτους
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1930
128. Περί της ραδιενέργειας των πηγών των Καμμένων Βούρλων
Συγγραφέας: Περτέσης, Μ. Λ.
Ημερομηνία: 1926
129. Περί της σημασίας του ξύλου εν τη κοινωνική οικονομία
Συγγραφέας: Σκλαβούνος, Κωνσταντίνος Γ.
Ημερομηνία: 1925
130. Περί της τραπεζικής προεξοφλήσεως
Συγγραφέας: Συρμόπουλος, Σόλων Α.
Ημερομηνία: 1911
131. Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1966
132. Περί τιμαρίθμου ακριβείας ζωής
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Ευθύμιος
Ημερομηνία: 1938
133. Περί του δημοσίου χρέους της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Ημερομηνία: 1942
134. Περί του προσδιορισμού του ιωδίου, βρωμίου και λιθίου εις μεταλλικά ύδατα
Συγγραφέας: Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Ημερομηνία: 1935
135. Περί του τόκου
Συγγραφέας: Μηλιώτη, Χ., Χατζημιχάλη, Μ.
Ημερομηνία: 1962
136. Περί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος: αναφορικώς προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και την οργάνωσιν της διοικητικής δικαιοσύνης
Συγγραφέας: Μπακόπουλος, Ν. Ι.
Ημερομηνία: 1922
137. Περί των Ελληνικών σχολών εν Ρουμανία και περί της επιρροής αυτών επί του τε θρησκευτικού και πολιτικού εδάφους: 1644 - 1821
Συγγραφέας: Μπακόπουλος, Ν. Ι.
Ημερομηνία: 1898
138. Περί των μέσων εν τη στατιστική
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: 1938
139. Περί των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: άρθρον 35ον του Συντάγματος
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Ημερομηνία: 1928
140. Περιβάλλον διαχείρισης γνώσης με χρήση τεχνολογίας wiki
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκος, Στρατής
Ημερομηνία: 06-2006
141. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Συγγραφέας: Τεντζεράκη, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2000
142. Περιβάλλοντα εικονικών δικτύων : θέματα επίδοσης και ασφάλειας
Συγγραφέας: Βουτσής, Δημήτρης
Ημερομηνία: 09-2011
143. Περιβαλλοντική διάσταση της επέκτασης και έντασης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
Συγγραφέας: Παπαδά, Ανδρομάχη
Ημερομηνία: 01-2016
144. Περιβαλλοντική λογιστική
Συγγραφέας: Ψιμούλη, Βασιλική
Ημερομηνία: 09-2004
145. Περιβαλλοντική πολιτική και αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Μπούρα, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 12-2002
146. Περιβαλλοντική προστασία και επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό το πρίσμα του ενωσιακού και εθνικού δικαίου
Συγγραφέας: Πριοβόλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 17-12-2020
147. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Συγγραφέας: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Ημερομηνία: 01-2007
148. Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Συγγραφέας: Gulsen, Bunyamin
Ημερομηνία: 09-1997
149. Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Συγγραφέας: Χαντζή, Δέσποινα
Ημερομηνία: 06-2004
150. Περίληψις παραδόσεων πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1963
151. Περιοδικαί στατιστικαί συναρτήσεις
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: 1935
152. Περιοχή: πολιτισμικές εφαρμογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
Συγγραφέας: Κατσαμάγκου, Αρετή-Μαρία
Ημερομηνία: 02-2005
153. Περιφερειακές πολιτικές ή πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας
Συγγραφέας: Δελατόλας, Ιωάννης
Ημερομηνία: 06-1996
154. Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Ημερομηνία: 07-2002
155. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01-2007
156. Περιφερειακός προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Ημερομηνία: 1961
157. Πιθανοθεωρία: Μέρος δεύτερον: Στοχαστικαί μεταβληταί και κατανομαί πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Ημερομηνία: 1951
158. Πιθανοθεωρία: Μέρος πρώτον: Τα στοιχειώδη θεωρήματα του λογισμού των πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Ημερομηνία: 1951
159. Πίνακες οικονομικών μαθηματικών: συμπλήρωμα των παραδόσεων
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 19--
160. Πίνακες ποιοτικής αναλυτικής χημείας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ., Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 1923

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »