600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

161. Ο ρόλος του Ευρωσυστήματος κεντρικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
Συγγραφέας: Δέλλιου, Νικολέττα
Ημερομηνία: 10-2013
162. Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη διευθέτηση εμπορικών διενέξεων
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκη, Μαρία-Άννα
Ημερομηνία: 12/07/2020
163. Ο ρόλος του πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου και η αποτελεσματικότητά του
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Παρασκευή-Ευτυχία
Ημερομηνία: 12/07/2020
164. Ο ρόλος του συναισθήματος στον καθορισμό των CDS κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Συγγραφέας: Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία
Ημερομηνία: 12/07/2020
165. Ο ρόλος των τραπεζών στην εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης: εξυγίανση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, άρθρο 106β του ΠτΚ
Συγγραφέας: Μπαρτζούδη, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 2020
166. Ο ρόλος των earnings και των cash flows στην πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Μπανιάς, Ηλίας-Φανούριος
Ημερομηνία: 08/31/2019
167. Ο ρόλος των key audit matters στην έκθεση ελέγχου και η εφαρμογή τους στην ελληνική αγορά για το 2019
Συγγραφέας: Χαβάκης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 01/17/2021
168. Ο ρόλος των Millennials, ως η επόμενη γενιά ανώτατων διοικητικών στελεχών, στη Βιομηχανία 4.0.
Συγγραφέας: Χατζηαθανασίου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 03-03-2020
169. Ο ρόλος των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων στην αποτίμηση μιας επιχείρησης
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκη, Μαρία-Ειρήνη
Ημερομηνία: 03-03-2020
170. Ο ρόλος των αντασφαλειών σε μια ασφαλιστική εταιρεία
Συγγραφέας: Ευσταθόπουλος, Κίμων-Ρεϊνίερ
Ημερομηνία: 03-03-2020
171. Ο ρόλος των διαφόρων επιστημονικών αναφορών στην αναζήτηση για την κατανόηση της αποτυχίας στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ηρακλής
Ημερομηνία: 05-2005
172. Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Συγγραφέας: Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία
Ημερομηνία: 05-2005
173. Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στην "επανεκβιομηχάνιση" της ΕΕ μέσω του "επαναπατρισμού" παραγωγικών δραστηριοτήτων
Συγγραφέας: Κοίλιαρης, Παντελής
Ημερομηνία: 2021
174. Ο ρόλος των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων) στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το 1960 έως το 2004: μια στατιστική ανάλυση με τη χρήση χρονολογικών σειρών
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Ελεάννα Γ.
Ημερομηνία: 06-2007
175. Ο ρόλος των επενδύσεων σε περιόδους ύφεσης: η ελληνική περίπτωση
Συγγραφέας: Ντασούλης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06/30/2019
176. Ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων στην ρύθμιση της ελληνικής αγοράς εργασίας
Συγγραφέας: Καραλής, Διονύσιος
Ημερομηνία: 06/30/2019
177. Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στη νέα οικονομία και στην ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης : επιδράσεις, εξελίξεις, προοπτικές
Συγγραφέας: Παντουβάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 06-2007
178. Ο ρόλος των Οικονομικών Επιστημών εις την ανθρώπινην κοινωνικήν ζωήν
Συγγραφέας: Παντουβάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: [1972]
179. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Ημερομηνία: [1972]
180. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια του efficient consumer response (ECR - αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή) στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζαρογιάννη, Βασιλική
Ημερομηνία: 09-1997
181. Ο ρόλος των προβλέψεων στα συστήματα στήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυϊας. Μια εφαρμογή για το Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Κούτσικος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 02-2000
182. Ο ρόλος των προβλέψεων στην δυναμική μιας εταιρίας και η αρχή του σεβασμού προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους
Συγγραφέας: Λώλης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11/18/2020
183. Ο ρόλος των συναισθημάτων και του θυμού στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων και τον καθορισμό αντιπροσφορών
Συγγραφέας: Τσεβραίνη, Μαρία-Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-09-2019
184. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην εκκίνηση διαπραγματεύσεων καθώς και στο μέγεθος της αρχικής προσφοράς
Συγγραφέας: Θεοδωρακάτου, Αντωνία
Ημερομηνία: 02-2014
185. Ο σκοπός του ουδετερισμού
Συγγραφέας: Schwarzenberger, Georg
Ημερομηνία: 1962
186. Ο σοσιαλισμός και η κοινωνία
Συγγραφέας: Macdonald, Ramsay J. (Μακδοναλδ Ραμσάιϋ Ι)
Ημερομηνία: 19--
187. Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στη χαρτοβιομηχανία
Συγγραφέας: Οικονόμου, Μαρία - Δάφνη
Ημερομηνία: 03/12/2018
188. Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Ημερομηνία: 2003
189. Ο σύνδεσμος διπλωματούχων ετίμησε το έργον της Σχολής και των Καθηγητών αυτής
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Ημερομηνία: [1972]
190. Ο σύνθετος πολλαπλασιαστής εις την οικονομικήν πολιτικήν
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Ημερομηνία: 1964
191. Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο μιας κοινωνικής Ευρώπης.
Συγγραφέας: Σαμιάκου, Χρυσάνθη-Ελένη
Ημερομηνία: 19-10-2017
192. Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Συγγραφέας: Βοσινάκης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 10-1999
193. Ο συστημικός κίνδυνος στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Συγγραφέας: Δρακοπούλου, Χρυσούλα
Ημερομηνία: 31-10-2019
194. Ο συστημικός τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα και η χρηματοπιστωτική κρίση: ο ρόλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην τεχνική αποτελεσματικότητα
Συγγραφέας: Μωρρές, Χρήστος
Ημερομηνία: 31-10-2019
195. Ο σχηματισμός κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους χώρας: διερεύνησις του συστήματος του Nurkse
Συγγραφέας: Νόνικας, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 1961
196. Ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Νόνικας, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 1933
197. Ο τόκος ως στοιχείον του κόστους παραγωγής και της επιχειρηματικής προόδου
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Ημερομηνία: 1937
198. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 01-2008
199. Ο τρίτος πυλώνας συνταξιοδότησης - Bancassurance
Συγγραφέας: Χειμαριώτη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 09-2011
200. Ο τρόπος επίδρασης της ασυμμετρίας κόστους στην ποιότητα των κερδών
Συγγραφέας: Παναγόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2021

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »