600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

201. Ο τρόπος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητική σύγκριση μεταξύ μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Καβελλάρη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 2000
202. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
Συγγραφέας: Ραγκαβή, Αθανασία
Ημερομηνία: 12/20/2018
203. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αναδρομή, ανάλυση και προτάσεις για το μέλλον
Συγγραφέας: Καλαματιανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2020
204. Ο Υπουργός Συντονισμού κ.Νικόλαος Μακαρέζος ομιλών προς τους νέους σπουδαστάς της Σχολής
Συγγραφέας: Καλαματιανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1968]
205. Ο υπουργός της παιδείας κ. Γρ. Κασιμάτης προσφωνών τους φοιτητάς
Συγγραφέας: Καλαματιανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1963]
206. Ο Φερδινάνδος Tonnies και η Κοινωνιολογία
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Ημερομηνία: 1926
207. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
Συγγραφέας: Καραμπάτσος, Ανδρέας
Ημερομηνία: 12-2002
208. Ο φιλόσοφος Abbe de Condillac εκ των ιδρυτών της οικονομικής επιστήμης
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: [1960]
209. Ο φόρος επί του εισοδήματος: (μελέτη ιδία συγκριτική)
Συγγραφέας: Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Ημερομηνία: 1935
210. Ο φόρος του εισοδήματος εν Ελλάδι: μελέτη, ιστορική, κριτική και συγκριτική
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ι.
Ημερομηνία: 1935
211. Ο ΦΠΑ και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Μπουζουνιεράκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1998
212. Ο Φρειδερίκος Λίστ: η ζωή και το έργον του
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1950
213. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμογή του Text Mining στην ασφαλιστική βιομηχανία
Συγγραφέας: Τερζή, Στέλλα
Ημερομηνία: 11/13/2019
214. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι επιδράσεις του στη συνολική εμπειρία πελάτη
Συγγραφέας: Νούκε, Ανδρέα
Ημερομηνία: 28-09-2020
215. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 11/30/2018
216. Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Συγγραφέας: Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Ημερομηνία: 05-2007
217. Ο.Ν.Ε και Εμπόριο
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2011
218. Οδηγίαι διά τον έλεγχον των συμβολαιογραφείων ως προς την εφαρμογήν των νόμων περί των τελών χαρτοσήμου και τοκοσήμου
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1933
219. Οδηγός ελληνικής βιομηχανίας
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1949
220. Οδηγός επικοινωνίας
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1997
221. Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών: ακαδημαϊκό έτος 1996-1997
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1997
222. Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών: τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 09-1994
223. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 01-2003
224. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών 1995: τμήμα Στατιστικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1995
225. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών 1996-1997: τμήμα Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 09-1996
226. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών 1999-2000: τμήμα Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2000
227. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών 2002-2003: τμήμα Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 2000
228. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών : τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1997
229. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 1990
230. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Συγγραφέας: Μαυροκουκουλάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 09-1994
231. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1999
232. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Πληροφορικής
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 09-1998
233. Οδηγός προπτυχιακών σπουδών: τμήμα Στατιστικής
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 2000
234. Οδηγός σπουδών
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 09-1982
235. Οδηγός Σπουδών 1985-1986: τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1986
236. Οδηγός Σπουδών 1985-1986: τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1986
237. Οδηγός Σπουδών 1988 -1989: τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1989
238. Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1985-1986: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1986
239. Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1987-1988: τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1987
240. Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1990-1991: τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Συγγραφέας: Οικονομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1990

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »