514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

201. Ποινικοποίηση των επιθέσεων σε πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Ραφαηλίδης, Λεωνίδας
Ημερομηνία: 09-2013
202. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιριών: εμπειρική διερεύνηση στον δείκτη S&P 500 (1997-2017)
Συγγραφέας: Χαροκόπος, Θεόδωρος Κ.
Ημερομηνία: 30-11-2018
203. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην αδράνεια κατά τη λήψη ηθικών αποφάσεων
Συγγραφέας: Βασιλείου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 20-04-2021
204. Ποιότητα ελέγχου
Συγγραφέας: Μαραζώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 23-11-2015
205. Ποιότητα ελέγχου και χειραγώγηση των κερδών: η περίπτωση της Γαλλίας
Συγγραφέας: Ζενεμπίση, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 2018
206. Ποιότητα κερδών
Συγγραφέας: Φωτεινός, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2005
207. Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Συγγραφέας: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 2005
208. Ποιότητα κερδών και μερίσματα πληρωτέα
Συγγραφέας: Σταύρου, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 2005
209. Ποιότητα κερδών/χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος.
Συγγραφέας: Λαδόπουλος, Ευρυπίδης
Ημερομηνία: 23-11-2015
210. Ποιότητα της ελεγκτικής εργασίας στις Σκανδιναβικές και Μεσογειακές χώρες
Συγγραφέας: Λουράκης, Αγησίλαος
Ημερομηνία: 2018
211. Ποιότητα υπηρεσίας και εξυπηρέτησης πελατών κινητής τηλεφωνίας: στοιχεία από την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Χατζηπάνος, Μιχαήλ Α.
Ημερομηνία: 09-2005
212. Ποιοτική διαχείριση του κύκλου-ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Κατσένης, Λουκάς
Ημερομηνία: 09-2005
213. Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Συγγραφέας: Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Ημερομηνία: 2003
214. Πολεμική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Α.Μ. Ανδρεάδου
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Α. Μ.
Ημερομηνία: 1922
215. Πόλεμος και Οικονομία
Συγγραφέας: Ζίγδης-Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ.
Ημερομηνία: 1940
216. Πολιτικές ανακεφαλοποίησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μποτωνάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 22-01-2014
217. Πολιτικές απασχόλησης
Συγγραφέας: Γλέζος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06/14/2018
218. Πολιτικές ασφάλειας δικτύων
Συγγραφέας: Ζερβάκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 02-1998
219. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Παλαιός, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2005
220. Πολιτικές δηλώσεις και χρηματαγορές
Συγγραφέας: Σουροπάνης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 04-2014
221. Πολιτικές διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Σιάκουλη, Ευθυμία
Ημερομηνία: 02-2007
222. Πολιτικές και ιδεολογικές επιδράσεις στην άσκηση οικονομικής πολιτικής
Συγγραφέας: Πανουτσόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2007
223. Πολιτικές παραγγελιών για πολλαπλά προϊόντα περιορισμένης διάρκειας ζωής
Συγγραφέας: Σταμούλης, Ηλίας
Ημερομηνία: 02/28/2019
224. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Ρέτζεκα, Μεταξία
Ημερομηνία: 2000
225. Πολιτικές συμπεριφορές στον οργανισμό: μία εμπειρική έρευνα
Συγγραφέας: Δασκαλόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία: 24-11-2014
226. Πολιτικές χρέωσης και συμβόλαια για υπηρεσίες πρόσβασης μέσω ασύρματων δικτύων
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2005
227. Πολιτική
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Ημερομηνία: 1927
228. Πολιτική ανταγωνισμού για οριζόντιες συμπράξεις επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Κατερίνα
Ημερομηνία: 1927
229. Πολιτική ανταγωνισμού και επιθετική τιμολόγηση
Συγγραφέας: Ντάφλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 01-2011
230. Πολιτική ανταγωνισμού και καταχρηστικές συμβάσεις
Συγγραφέας: Βασιλαρά, Ιωάννα
Ημερομηνία: 30-09-2019
231. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Συγγραφέας: Μαμμά, Μαρία
Ημερομηνία: 01-2004
232. Πολιτική ανταγωνισμού, ρυθμιστική πολιτική και παράλληλο εμπόριο στα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Κουρουκλής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2013
233. Πολιτική αντιμετώπισης SPAM σε δίκτυα VoIP
Συγγραφέας: Κοτσώνης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 09-2013
234. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 01-2006
235. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Γκιπατίδου, Σταματία
Ημερομηνία: 01-2005
236. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Συγγραφέας: Τσιώρας, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-1999
237. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καρακώστα, Ουρανία
Ημερομηνία: 01-2005
238. Πολιτική εισοδήματος: προϋποθέσεις εφαρμογής της μέσα στα διαρθρωτικά πλαίσια των νεοκαπιταλιστικών οικονομιών της Ευρώπης
Συγγραφέας: Γερμίδης, Δημήτριος Α.
Ημερομηνία: 1967
239. Πολιτική επιστήμη: χαρακτηρισμοί οικονομικαί και κοινωνικαί μελέται
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Ημερομηνία: 1925
240. Πολιτική και μάρκετινγκ: μια θεωρητική προσέγγιση των εθνικών εκλογών του 2019
Συγγραφέας: Λάμπρου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 27-04-2020

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »