600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

241. Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1995-1996: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 1995
242. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1996-1997: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 1996
243. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1997-1998: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 1998
244. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 1998-1999: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 1999
245. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2000-2001: τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ημερομηνία: 2000
246. Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2000-2001: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 2001
247. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2001-2002: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 2002
248. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2002-2003: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 2003
249. Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2005-2006: τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 2006
250. Οδηγός σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος σε πληροφοριακά συστήματα
Ημερομηνία: 1999
251. Οδηγός σπουδών τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Ημερομηνία: 1995
252. Οδηγός σπουδών: για πληροφόρηση των μαθητών λυκείου
Ημερομηνία: 1994
253. Οδηγός της οικονομικής καύσεως του άνθρακος
Συγγραφέας: Σκιντζόπουλος, Α.Σ.
Ημερομηνία: 1920
254. Οδηγός χρηματοδότησης ερευνών (1986)
Συγγραφέας: Σκιντζόπουλος, Α.Σ.
Ημερομηνία: 1986
255. Οδηγός χρηματοδότησης ερευνών (1987)
Συγγραφέας: Σκιντζόπουλος, Α.Σ.
Ημερομηνία: 1987
256. Οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα και ανθρώπινες απώλειες: στατιστική ανάλυση και προβλέψεις
Συγγραφέας: Νόλης, Νικόλαος Παναγιώτη
Ημερομηνία: 1987
257. Οδός Γ. Αινιάνος 2 1927-1935
Συγγραφέας: Νόλης, Νικόλαος Παναγιώτη
Ημερομηνία: 1994
258. Οι ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα σήμερα
Συγγραφέας: Βλάμη, Βασιλική
Ημερομηνία: 1994
259. Οι αναθεωρήσεις του δείκτη S&P 500 και η επίδρασή τους στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Περιστερόπουλος, Ηρακλής
Ημερομηνία: 2021
260. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Συγγραφέας: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Ημερομηνία: 01-2006
261. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Συγγραφέας: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Ημερομηνία: 02-2012
262. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 06-2011
263. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2019
Συγγραφέας: Κούρβα, Νικολέτα
Ημερομηνία: 03/12/2019
264. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων απέναντι σε παιχνιδοποιημένες και παραδοσιακές μεθόδους επιλογής προσωπικού και η επίδρασή τους στην ελκυστικότητα του οργανισμού
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 31-01-2020
265. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων κατά την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού σε παραδοσιακές και παιχνιδοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης
Συγγραφέας: Γεωργακά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία: 04/15/2021
266. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στη χρήση παιχνιδοποίησης κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού: τι σηματοδοτεί η παιχνιδοποίηση για τον οργανισμό και ποιος ο αντίκτυπος της στην οργανωσιακή ελκυστικότητα
Συγγραφέας: Φιλιππίδη, Ευαγγελία
Ημερομηνία: 31-01-2020
267. Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στην πρόσωπο με πρόσωπο και στην ψηφιακή συνέντευξη και η εξέταση της επίδρασης των ακατάλληλων ερωτήσεων στις συνεντεύξεις
Συγγραφέας: Πατρώνης, Κώστας
Ημερομηνία: 31-01-2020
268. Οι αντιλήψεις των εργαζομένων για το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτές μπορεί να επηρεάζονται από τις εργασιακές τους στάσεις
Συγγραφέας: Στεριώτης, Θωμάς
Ημερομηνία: 18-03-2020
269. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Συγγραφέας: Χαλάτση, Βασιλική
Ημερομηνία: 01-2003
270. Οι αποδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια εμπειρική έρευνα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 1994 έως 2009
Συγγραφέας: Αναλαμπιδάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 01-2012
271. Οι απόψεις ανδρών και γυναικών μεσαίων στελεχών για την εξαιρετική ηγεσία: ομοιότητες και διαφορές
Συγγραφέας: Αποστολοπούλου, Μαγδαληνή
Ημερομηνία: 01-2012
272. Οι αρχές του underwriting ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας
Συγγραφέας: Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος Β.
Ημερομηνία: 09-2011
273. Οι αυτοδιοίκητοι οργανισμοί της κρατικής διοικήσεως και αί κρατικαί επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: [1960]
274. Οι βέλτιστες νομισματικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς συγκρίσεις
Συγγραφέας: Κεραμιώτη, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2014
275. Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Συγγραφέας: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Ημερομηνία: 1966
276. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδος
Συγγραφέας: Αγάθος, Α.
Ημερομηνία: 1926
277. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Συγγραφέας: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Ημερομηνία: 1996
278. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Συγγραφέας: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Ημερομηνία: 1998
279. Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μοσχόβης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1998
280. Οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) αποτελούν στοιχείο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως (ΚΑΧ) ως λειτουργική δαπάνη ή στοιχείο του ισολογισμού ω άυλο περιουσιακό στοιχείο; Σύνδεση των δαπανών Ε&Α με την χειραγώγηση κερδών: η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Πάντος, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 09-11-2018

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »