514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

241. Πολιτική και οικονομική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του internet
Συγγραφέας: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 01-2004
242. Πολιτική οικονομία
Συγγραφέας: Χαλκιόπουλος, Γ., Αθανασίου, Λ.
Ημερομηνία: 1967
243. Πολιτική οικονομία: ιδίως εν σχέσει με την εν Ελλάδι κατάστασιν
Συγγραφέας: Κουτούπης, Θαλής Σ.
Ημερομηνία: 1933
244. Πολιτική Οικονομία: κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού Κου Κυρ. Βαρβαρέσου
Συγγραφέας: Παπασπυρόπουλος, Βασίλειος Σ.
Ημερομηνία: 1925
245. Πολιτική συνοχής: εξέλιξη και προκλήσεις
Συγγραφέας: Συλαϊδής, Άγγελος
Ημερομηνία: 30-01-2020
246. Πολιτική υψώσεως της παραγωγικότητος
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Ημερομηνία: 1961
247. Πολιτικήν πλήρους απασχολήσεως
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Ημερομηνία: 1959
248. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 01-2005
249. Πολιτικοί αγώνες 1892-1934
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 1934
250. Πολιτικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Γώγος, Στυλιανός
Ημερομηνία: 01-2005
251. Πολιτικοί κύκλοι και ανεργία
Συγγραφέας: Νίκα, Γεωργία
Ημερομηνία: 12-2003
252. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Συγγραφέας: Τρούπη, Λουίζα
Ημερομηνία: 01-2007
253. Πολιτικοί κύκλοι, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Βασιλοπούλου-Σπανού, Χριστίνα
Ημερομηνία: 01-2008
254. Πολιτικοί οικονομικοί κύκλοι και δημόσιος δανεισμός
Συγγραφέας: Κηλαϊδίτης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 01-2012
255. Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομικές επιδόσεις
Συγγραφέας: Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2012-2013
256. Πολιτισμός και ποσοτική συμπτωματολογία των φαινομένων αυτού
Συγγραφέας: Χατζηβασιλείου, Γρηγόριος Π.
Ημερομηνία: 1928
257. Πολλαπλασιαστικά υποδείγματα αποτίμησης επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπάκου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 1928
258. Πολλαπλασιαστικαί επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής επί "ανοικτής" οικονομίας
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης Δ.
Ημερομηνία: 1967
259. Πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση (Multiple Logistic Regression) σε βάση δεδομένων ασθενών με απόφραξη φλεβικών μοσχευμάτων αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass)
Συγγραφέας: Καλλιάνος, Xρήστος
Ημερομηνία: 1967
260. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Κοκορέ, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 06-1999
261. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις
Συγγραφέας: Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 01-2008
262. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνές εμπόριο
Συγγραφέας: Ανδρεάδη, Ειρήνη
Ημερομηνία: 01-2008
263. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις
Συγγραφέας: Σταμάτης, Γρηγόριος
Ημερομηνία: 2013
264. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και κερδοφορία
Συγγραφέας: Ζαρκαδούλα, Βασιλική Σ.
Ημερομηνία: 12-2001
265. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Ημερομηνία: 2011
266. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Ημερομηνία: 12-2011
267. Πολυκριτήρια αξιολόγηση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος MUSA
Συγγραφέας: Καρακίτσου, Λήδα
Ημερομηνία: 09-2005
268. Πολυκριτήρια ποιοτική ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση στον κλάδο του αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Γουρδουβέλη, Βάλσα
Ημερομηνία: 2004
269. Πολυκριτήρια προσέγγιση για το βαρόμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών στο μετρό
Συγγραφέας: Κλειτσάκη, Γεωργία
Ημερομηνία: 2005
270. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση ανάπτυξης συσκευής για τη μέτρηση του σακχαρώδη διαβήτη βασισμένο στο Internet of Things (IoT)
Συγγραφέας: Κατούφας, Χρήστος
Ημερομηνία: 2005
271. Πολυμεταβλητά μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Παφίλης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 12-2004
272. Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Ψαράς, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 07-2006
273. Πολυμεταβλητή ανάλυση με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών σε κορυφαίους δεκαθλητές τα έτη 1998-2005
Συγγραφέας: Σπέγκος, Βασίλειος Χρ.
Ημερομηνία: 06-2006
274. Πολυπαραγοντικά υποδείγματα στον προσδιορισμό των αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Ρεϊζάκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 12-1999
275. Πολυπλοκότητα έργων πληροφορικής
Συγγραφέας: Μπακάλης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 21-09-2015
276. Πορεία τιμής πώλησης ακινήτων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Εφαρμογές ArcGIS. Εκτίμηση ακινήτου
Συγγραφέας: Κούτελας, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 21-09-2015
277. Πορεία, ανάλυση & δυναμική των purpose-driven εταιρειών: μελέτη περιπτώσεων
Συγγραφέας: Φίνου, Γεωργία
Ημερομηνία: 2020
278. Πορίσματα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1929-1959
Συγγραφέας: Φίνου, Γεωργία
Ημερομηνία: 1961
279. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Συγγραφέας: Κουκέλλης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1961
280. Ποσοτικά μοντέλα χρεωκοπίας κρατών : εφαρμογές δυναμικού προγραμματισμού.
Συγγραφέας: Σταύρακας, Μιχάλης
Ημερομηνία: 2013

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »