600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

281. Οι Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης: ποιοι οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κεφαλαιοποίησή τους, όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ: μία εμπειρική μελέτη γαλλικών εταιρειών εισηγμένων στο γαλλικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Λατσός, Δημήτριος
282. Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Συγγραφέας: Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία: 11-2006
283. Οι δείκτες εκπαίδευσης του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Συγγραφέας: Τσολάκου, Ευανθία
Ημερομηνία: 03-2003
284. Οι δείκτες επενδυτικού συναισθήματος ως προγνωστικοί παράγοντες των μελλοντικών αποδόσεων
Συγγραφέας: Μανιατάκος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12/23/2020
285. Οι δείκτες τιμών κατοικιών ως ενδείξεις οικονομικής ευρωστίας
Συγγραφέας: Γρατσία, Στέλλα
Ημερομηνία: 01-2011
286. Οι δημογραφικές μεταβολές του νομού Βοιωτίας κατά την περίοδο 1981-1999
Συγγραφέας: Τσούρας, Ιωάννης Σ.
Ημερομηνία: 02-2003
287. Οι δημόσιες σχέσεις στην πόλη-πολιτεία των Αθηνών: η δημοκρατία σε κρίση ακμή και παρακμή
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δημ. Π.
Ημερομηνία: 1964
288. Οι δημόσιες σχέσεις ως πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων
Συγγραφέας: Πίτσιλλου, Κυπριανή-Αρετή
Ημερομηνία: 26-09-2019
289. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. για την ελληνική κρίση χρέους το πρώτο εξάμηνο του 2015: μια ανάλυση της ελληνικής διαπραγματευτικής στρατηγικής
Συγγραφέας: Κωνσταντάκος, Πιέρρος
Ημερομηνία: 04/01/2021
290. Οι διαπραγματεύσεις στην πώληση: η περίπτωση των aggregators
Συγγραφέας: Σίδερη, Στέφη
Ημερομηνία: 2020
291. Οι διαπραγματεύσεις στις μετεγγραφές αθλητών
Συγγραφέας: Κοντογεωργάκος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 28-09-2020
292. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: 2004
293. Οι διατελέσαντες Διευθυνταί Πρυτάνεις και Καθηγηταί της Σχολής
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1973]
294. Οι διατελέσαντες Διευθυντές, Πρυτάνεις και Καθηγητές της Σχολής
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1980]
295. Οι διατελέσαντες καθηγηταί της Σχολής
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1972]
296. Οι Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1980]
297. Οι Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1982]
298. Οι Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών μέχρι και του ακαδημαϊκού έτους 1972-1973
Συγγραφέας: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Ημερομηνία: [1973]
299. Οι διεθνείς επενδύσεις των Ελληνικών τραπεζών : επιδράσεις στην παραγωγικότητα
Συγγραφέας: Βουρλούμης, Σταύρος
Ημερομηνία: 01-2011
300. Οι διοικητικές κυρώσεις στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού στην Ελλάδα: παραδείγματα
Συγγραφέας: Λάμπρου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 2019
301. Οι εκ των εισαγωγών περιορισμοί της οικονομικής αναπτύξεως κατά την περίοδον 1953-1964
Συγγραφέας: Σαραντίδης, Στυλιανός Α.
Ημερομηνία: 1969
302. Οι εμπορικές εκθέσεις ως ένα πολυλειτουργικό μέσο επικοινωνίας
Συγγραφέας: Πεϊτζίκα, Ειρήνη
Ημερομηνία: 2002
303. Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Συγγραφέας: Κουνατίδη, Μαριάννα
Ημερομηνία: 12-1999
304. Οι εξελίξεις και οι τάσεις στην κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα από το 1995 έως το 2007
Συγγραφέας: Βαμβακίδου, Αιμιλία - Έμμυ
Ημερομηνία: 2011
305. Οι εξετάσεις
Συγγραφέας: Βαμβακίδου, Αιμιλία - Έμμυ
Ημερομηνία: [1980]
306. Οι εξετάσεις
Συγγραφέας: Βαμβακίδου, Αιμιλία - Έμμυ
Ημερομηνία: [1982]
307. Οι επιδράσεις μεταβολών του κατώτατου μισθού σε αγορές εργασίας με μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες:Η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μερτίκα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 22-01-2014
308. Οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Υπόθεση : Aegean - Olympic
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
Ημερομηνία: 01-2014
309. Οι επιπτπώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και στην ευρωζώνη και το μέλλον του ευρώ
Συγγραφέας: Φλώρου, Σταματική
Ημερομηνία: 2014
310. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Συγγραφέας: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Ημερομηνία: 01-2005
311. Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Μαντέλης, Απόστολος
Ημερομηνία: 2010
312. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο εμπόριο των κρατών-μελών και των υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης
Συγγραφέας: Φυτράκης, Απόστολος
Ημερομηνία: 2002
313. Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (1981-1996)
Συγγραφέας: Τσώνος, Ηλίας
Ημερομηνία: 11-1998
314. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στο εξωτερικό της εμπόριο και τη στατική κατανομή των πόρων
Συγγραφέας: Τσώνος, Ηλίας
Ημερομηνία: 11-1998
315. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στο λόγο μίσους και την ακεραιότητα των ειδήσεων
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 06/26/2018
316. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της διακυβέρνησης των δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Μπόθος, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 31-07-2020
317. Οι επιπτώσεις της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και η σχέση της με την χειραγώγηση κερδών σε ταμειακή βάση την μετά SOX περίοδο.
Συγγραφέας: Μάστορας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 31-07-2020
318. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον
Συγγραφέας: Μπλέτα, Εύα
Ημερομηνία: 03/11/2021
319. Οι επιπτώσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου
Συγγραφέας: Χιουρέα, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1998
320. Οι επιπτώσεις της κρίσης στον επιχειρηματικό κόσμο:Στοιχεία του Τειρεσία - κλειστές επιχειρήσεις:ανάλυση χρονολογικών σειρών
Συγγραφέας: Salpea, Elissavet
Ημερομηνία: 31-03-2016

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »