514 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Π

281. Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων σε ιατρικά προβλήματα
Συγγραφέας: Φαρμάκης, Γεώργιος Κωνσταντίνου
Ημερομηνία: 12-2014
282. Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων
Συγγραφέας: Κάβουρας, Ιωάννης
Ημερομηνία: 08-2013
283. Ποσοτική ανάλυση επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Διακουμής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 03-2010
284. Ποσοτική χαλάρωση και οι κίνδυνοι του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Λιναρδάκης, Ιάκωβος
Ημερομηνία: 11/27/2020
285. Πραγματεία ξενοδοχειακής βιομηχανίας
Συγγραφέας: Leospo, Luis
Ημερομηνία: 1924
286. Πραγματεία Οικονομικής Ιστορίας: Wirtschaftsgeschichte des altertums
Συγγραφέας: Κούσης, Δημοσθένης, Heichelheim, Fritz M.
Ημερομηνία: 1950
287. Πραγματεία περί ναυτικού εμπορικού δικαίου
Συγγραφέας: ΦλογαΪτης, Θεοδώρος Ν., Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Ν.
Ημερομηνία: 1892
288. Πραγματεία περί προικός: βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν
Συγγραφέας: Πολυγένης, Κωνσταντίνος Η.
Ημερομηνία: 1891
289. Πραγματικόν δίκαιον: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Δ. Θεοφανόπουλου
Συγγραφέας: Θεοφανόπουλος, Δ.
Ημερομηνία: 1889
290. Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και παραγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
Συγγραφέας: Επιτροπή, 1923 προς την υποστήριξη και παραγωγή των ελληνικών λιγνιτών
Ημερομηνία: 1924
291. Πρακτικά εταιρίας των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Ημερομηνία: 1927
292. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ΄ εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως: τόμος Δ'
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Ημερομηνία: 1924
293. Πρακτικαί Ασκήσεις
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Ημερομηνία: 1929
294. Πρακτικές tying και bundling και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σταυροπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 1929
295. Πρακτικές tying και bundling και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Παπαλουκάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1929
296. Πρακτικές ΔΑΠ προσανατολισμένες στην καινοτομία και πως επιδρούν στην καινοτομική επίδοση των υπαλλήλων: ο ρόλος της δημιουργικότητας
Συγγραφέας: Μακρή, Αθηνά
Ημερομηνία: 1929
297. Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Σκάκος, Γεώργιος Β.
Ημερομηνία: 09-2006
298. Πρακτικές εταιρικών αναφορών στην Ελλάδα: μελέτη για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Συγγραφέας: Κράλης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 30-11-2019
299. Πρακτικές εφαρμογές μοντέλων στην αγορά του Real Estate
Συγγραφέας: Τομαράς, Γεώργιος
Ημερομηνία: 30-11-2019
300. Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων & βιβλιογραφικό μέρος
Συγγραφέας: Κράββαρη, Αναστασία
Ημερομηνία: 30-11-2019
301. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση NDL Consulting PC
Συγγραφέας: Ζαρκαδούλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2019
302. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Νταταβερς Ε.Π.Ε.
Συγγραφέας: Περράκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2019
303. Πρακτική άσκηση στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. του Ομίλου VODAFONE
Συγγραφέας: Ξαγοράρη, Αναστασία
Ημερομηνία: 02/01/2019
304. Πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios Shipmanagemet
Συγγραφέας: Καράμαλη, Μαρία
Ημερομηνία: 2019
305. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ
Συγγραφέας: Λεμονίδης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 09/01/2019
306. Πρακτική άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Συγγραφέας: Καλαβρός, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01/21/2019
307. Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΟΠΑΠ
Συγγραφέας: Μπινιώρη, Δήμητρα
Ημερομηνία: 2019
308. Πρακτική προσέγγιση ασφαλείας στον παγκόσμιο ιστό: υλοποίηση ιστοτόπου HackMe
Συγγραφέας: Κίρτσιος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2019
309. Πράκτορες λογισμικού για βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης στα δίκτυα επόμενης γενιάς
Συγγραφέας: Αηδώνη, Βιολέτα
Ημερομηνία: 02-2006
310. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ H επίδραση των Συντελεστών της Ατμόσφαιρας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην Αγοραστική Συμπεριφορά: Στρατηγικές Επιπτώσεις Μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Εμμανουέλα, Μαγγανάρη
Ημερομηνία: 09/17/2008
311. Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Τσιβουράκη, Μαριάννα
Ημερομηνία: 07-2011
312. Προβλεπτική ικανότητα αναβαλλόμενων φόρων
Συγγραφέας: Αραβαντινός-Ρουσέλος, Γεράσιμος
Ημερομηνία: 23-06-2015
313. Προβλεπτική ικανότητα και επίδραση της μόχλευσης στην κερδοφορία
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 23-06-2015
314. Προβλεπτική ικανότητα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Συγγραφέας: Ψύχα, Ελευθερία
Ημερομηνία: 23-06-2015
315. Προβλέψεις ανασφάλιστων ακινήτων και μέθοδοι ελέγχου ασφαλιστηρίων
Συγγραφέας: Μπικόπουλος, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 31-01-2020
316. Προβλέψεις τραπεζικών πτωχεύσεων και αξιολόγηση φερεγγυότητας τραπεζών μέσω του συστήματος Camel: εφαρμογή στις ελληνικές συστημικές τράπεζες
Συγγραφέας: Ξούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 31-01-2020
317. Προβλέψεις χρεοκοπίας στον ναυτιλιακό κλάδο
Συγγραφέας: Βασιλείου, Γεωργία-Αθανασία
Ημερομηνία: 01/15/2021
318. Προβλέψεις χρηματαγορών με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Κλιάφα, Κωνσταντίνα-Φανή
Ημερομηνία: 2008
319. Πρόβλεψη αγώνων basketball με τη χρήση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων
Συγγραφέας: Βλαχομήτρος, Ελευθέριος
Ημερομηνία: 2008
320. Πρόβλεψη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών
Συγγραφέας: Μπονάτος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2008

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »