600 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

321. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας
Συγγραφέας: Ψαρράκη, Ελένη-Παρασκευή
Ημερομηνία: 2011
322. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης της Ευρωζώνης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Συγγραφέας: Ζανιώτης, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 2011
323. Οι επιπτώσεις του Covid-19 στις αγορές των ναύλων των δεξαμενοπλοίων
Συγγραφέας: Κίτσιου, Μαρία-Ελένη
Ημερομηνία: 28-12-2020
324. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Ημερομηνία: 06-1995
325. Οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ στην Ελληνική οικονομία
Συγγραφέας: Γκουμπανιτσά, Μαριάνθη Σ.
Ημερομηνία: 2010
326. Οι επιπτώσεις των εξαγορών στις επιχειρήσεις στόχους: έρευνα σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπέης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01-2013
327. Οι επιπτώσεις των επιμέρους συστατικών στοιχείων του ταμειακού τμήματος των καθαρών κερδών για την εκτίμηση της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Αναστασιάδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 20-11-2014
328. Οι επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κερδοφορία των τραπεζών
Συγγραφέας: Χατζηκωνσταντίνου, Χαρά-Μαρία
Ημερομηνία: 21-02-2018
329. Οι καθοριστικοί παράγοντες της μετανάστευσης στην περίπτωση της Ελλάδας - μια εμπειρική μελέτη
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Άννα
Ημερομηνία: 01-2009
330. Οι καθοριστικοί παράγοντες των ελεγκτικών αμοιβών και το F-score των Dechow et al
Συγγραφέας: Σταμάτη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 12/30/2020
331. Οι καινούργιες τεχνολογίες στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κυμπιζής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2006
332. Οι καταναλωτικές συνήθειες των νέων στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Κρασσά, Σωτηρία
Ημερομηνία: 2006
333. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης φορολογίας καυσίμων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοτζιά, Κύρα
Ημερομηνία: 2006
334. Οι κοινωνικές συγκρίσεις στον εργασιακό χώρο και ο ρόλος τους στην παρακίνηση και τις στάσεις των εργαζομένων
Συγγραφέας: Ψευτέα, Όλγα
Ημερομηνία: 28/02/2021
335. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Κολόμβος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1959
336. Οι κρατικές ενισχύσεις ως πεδίο συνάντησης ανταγωνισμού και φορολογικής ισότητας
Συγγραφέας: Παπαργυρίου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 18-05-2017
337. Οι λαϊκές αγορές στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ντεμιάν, Ηλίας Μ.
Ημερομηνία: 10-2013
338. Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος
Συγγραφέας: Μπατσόλα, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 12-2002
339. Οι λιγνίται
Συγγραφέας: Κιλίμης, Π.
Ημερομηνία: 1935
340. Οι λιμένες Αμβέρσης και Αμβούργου
Συγγραφέας: Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Ημερομηνία: 1934
341. Οι λογιστικοί κανονισμοί εις την αρχαίαν Ελλάδα
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1964
342. Οι μαθηματικοί και τα μαθηματικά της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: [1965]
343. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Πετράκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2005
344. Οι μετά-αναλύσεις στην ενδοδοντία κατά την τελευταία πενταετία
Συγγραφέας: Σκότρα, Μαριάννα
Ημερομηνία: 06-2015
345. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Κουρκουλή, Δήμητρα
Ημερομηνία: 06-2015
346. Οι ΜΚΟ για το παιδί: αντιλήψεις και κριτήρια προσήλωσης
Συγγραφέας: Ρούβαλη, Ανδριάννα
Ημερομηνία: 31-03-2020
347. Οι νέοι σπουδασταί της Σχολής
Συγγραφέας: Ρούβαλη, Ανδριάννα
Ημερομηνία: [1963]
348. Οι νικηταί των αγώνων σκοποβολής σπουδασταί και σπουδάστριαι της Σχολής
Συγγραφέας: Ρούβαλη, Ανδριάννα
Ημερομηνία: [1957]
349. Οι νομισματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II
Συγγραφέας: Κοιμήσης, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1957]
350. Οι νομισματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ
Συγγραφέας: Ελευθερίου, Ιωάννης
Ημερομηνία: [1957]
351. Οι οικονομικές επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα
Συγγραφέας: Φλώρου, Αντωνία
Ημερομηνία: 01-2011
352. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού-προσφυγικού στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος- Χίος)
Συγγραφέας: Απτσιαούρι, Άννα
Ημερομηνία: 06/13/2019
353. Οι οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε με τις χώρες Bric
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Σοφία
Ημερομηνία: 22-01-2016
354. Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των εταιρειών: η περίπτωση της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11-2006
355. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα spreads των εταιρικών ομολόγων. Παράδειγμα: η ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων κατά την περίοδο 2013-2017
Συγγραφέας: ΠλάτανοςΧριστόφορος,
Ημερομηνία: 2018
356. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδα μακροοικονομίας, τραπεζικού τομέα και κατηγορίας δανειοληπτών παγκοσμίως.
Συγγραφέας: Βασιλάκη-Τζεβέλεκου, Φωτεινή-Σοφία
Ημερομηνία: 09/01/2019
357. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της απόδοσης μιας εταιρίας
Συγγραφέας: Σπυριδώνη, Δέσποινα
Ημερομηνία: 31-01-2020
358. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών στις χώρες-μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του Ευρώ: σύγκριση κερδοφορίας Ευρωπαϊκού Βορρά - Ευρωπαϊκού Νότου
Συγγραφέας: Πάσχος, Στέφανος
Ημερομηνία: 31-01-2020
359. Οι παράγοντες της παραγωγής και η σχέσις αυτών προς αλλήλους: βάσεις μιας νέας οικονομικής θεωρίας
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1931
360. Οι παράγοντες της προσωπιικότητας που επιδρούν στην αντίσταση κατά της αλλαγής
Συγγραφέας: Καμπά, Βασιλική
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »