774 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Α

1. Α recommender system for e-tourism services
Συγγραφέας: Τσέτσεκα, Αθηνά
Ημερομηνία: 07/12/2019
2. Α'ΜΕΡΟΣ: Μετάφραση της επιστημονικής δημοσίευσης με τίτλο: "Μεταβαλλόμενη εμπιστοσύνη ως προς την αγορά κατοικοίας, Anat και Julian C. Jamison, October 2011 Β'Μέρος: Εκτίμηση μονοκατοικίας στον Κορυδαλλό Γ'Μέρος: Αναζήτηση στο διαδίκτυο εφαρμογών των ΓΠΣ στην κτηματαγορά
Συγγραφέας: Ευθυμίου, Ανδριανή
Ημερομηνία: 22-09-2015
3. Α. μέρος, Μετάφραση, real estate prices and economic cycles, John M.Quigley. International real estate review Β. μέρος, Μελέτη εκτίμησης αγοραίας αξίας διαμερίσματος επί των οδών Εθνικής Στέγης 16 και Βάρνης στον Δήμο Νέας Σμύρνης Γ. μέρος, Εφαρμογή αναζήτησης, στο GIS
Συγγραφέας: Καλησπεράκης, Γιώργος
Ημερομηνία: 22-09-2015
4. Α. Περί του τρόπου της ρυθμίσεως των μετά της Γερμανίας συναλλαγών, Β. Περί της διελεύσεως διά της Ελλάδος ξένων αεροπορικών γραμμών: γνωμοδοτήσεις
Συγγραφέας: Καλησπεράκης, Γιώργος
Ημερομηνία: 1936
5. Α.Μ. Ανδρεάδης (1876-1935)
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Ημερομηνία: 1935
6. Α΄μέρος: Η ακίνητη περιουσία και η οικονομική κρίση: μια ευκαιρία για αστική επιστροφή και πολιτική εξυγίανση στην Ισπανία. Β΄μέρος: Εκτίμηση μεζονέτας Α & Β ορόφου στην περιοχή του Υμηττού. Γ΄μέρος: αναζήτηση ακινήτων (κατοικιών & επαγγελματικών χώρων) με τη χρήση του προγράμματος ArcMap
Συγγραφέας: Γεωργάκη, Βασιλική Βασιλείου
Ημερομηνία: 03-2014
7. Αβεβαιότητα, πληροφόρηση και ασφάλιση
Συγγραφέας: Βλάχος, Δημοσθένης
Ημερομηνία: 06-1999
8. Αβροτέλης Ελευθερόπουλος (1869-1963)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1963
9. Αγελαία συμπεριφορά επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές
Συγγραφέας: Κωστάκη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 2019
10. Αγελαία συμπεριφορά σε Ελλάδα και Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης (2007-2016)
Συγγραφέας: Πανούλη, Αγγελική
Ημερομηνία: 2019
11. Αγελαία συμπεριφορά σε χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αγορές: ανάλυση βιβλιογραφίας και εμπειρική μελέτη στον δείκτη DAX30
Συγγραφέας: Κούρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 2019
12. Αγελαία συμπεριφορά στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ιάκωβος
Ημερομηνία: 01/20/2021
13. Αγελαία συμπεριφορά στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01/20/2021
14. Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
Συγγραφέας: Μακρή, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 01/20/2021
15. Αγορά ακινήτων
Συγγραφέας: Σκουρτανιώτη, Άννα Ι.
Ημερομηνία: 01-2007
16. Αγορά ενέργειας και ανταγωνισμός στην Ελληνική και Ενωσιακή έννομη τάξη: πρόσφατες εξελίξεις
Συγγραφέας: Χούντα, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 20-12-2019
17. Αγορά εργασίας της ελληνικής βιομηχανίας: μη ανταγωνιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Λιανός, Παναγιώτης-Οδυσσέας
Ημερομηνία: 06-1998
18. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : εκμάθηση βέλτιστων στρατηγικών στα πλαίσια ενός στοχαστικού παιγνίου
Συγγραφέας: Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Ημερομηνία: 09-2014
19. Αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ - Εκτίμηση αξίας ακινήτου - Arc Map
Συγγραφέας: Αθητάκη, Θεανώ
Ημερομηνία: 09-2014
20. Αγορά μη συνταγογραφούμενου αναλγητικού στην Ελλάδα: παράγοντες επιρροής αγοραστικής απόφασης
Συγγραφέας: Κυδωνιέως, Στυλιανή-Μαρία
Ημερομηνία: 2021
21. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Συγγραφέας: Τερζούδη, Κλεονίκη
Ημερομηνία: 02-2000
22. Αγοραστικά κριτήρια στην αγορά τυποποιημένου παγωτού και ο ρόλος στην πιστότητα
Συγγραφέας: Βογιατζάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 05-03-2020
23. Αγοραστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο
Συγγραφέας: Σιάρρας, Θεοχάρης-Δημήτριος
Ημερομηνία: 26-09-2019
24. Αγορές ιδίων μετοχών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δρούσια, Αγγελική
Ημερομηνία: 23-06-2016
25. Αγορές κεφαλαίου και χρηματοδότηση επιχειρήσεων: η ανάγκη για μια Ένωση Αγορών Κεφαλαίου στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Λουκάς, Χρήστος
Ημερομηνία: 23-06-2016
26. Αγρότες και αστοί
Συγγραφέας: Σκληρός, Ν.
Ημερομηνία: 1968
27. Αγροτική ανάπτυξις της Κρήτης
Συγγραφέας: Σέττας, Νικόλαος Χρ.
Ημερομηνία: 1963
28. Αγροτικός νόμος
Συγγραφέας: Σέττας, Νικόλαος Χρ.
Ημερομηνία: 1926
29. Άγχος και σύνδρομο επαγγελματκής εξουθένωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Βασιλά, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 04-2012
30. Αδαμάντιου Κοραή: τα μετά θάνατον ευρεθέντα συγγραμμάτια: τόμος πρώτος
Συγγραφέας: Μαμούκας, Ανδρέας, Κοραής, Αδαμάντιος
Ημερομηνία: 1881
31. Αειφόρος ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινες και περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ευρώπη. Διερεύνηση σχέσεων, μοτίβων και διασυνδέσεων
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09/29/2021
32. Αθλητισμός
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1968]
33. Αθλητισμός
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1972]
34. Αθλητισμός
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1973]
35. Αθλητισμός
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1980]
36. Αθλητισμός
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1982]
37. Αθλητισμός - σωματική αγωγή - εκδρομαί - διαλέξεις
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1957]
38. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά της Βασιλικής οικογενείας γίνονται δεκτοί υπό της Συγκλήτου
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1957]
39. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά του Πρυτάνεως της Σχολής Στρατή Ανδρεάδη
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1957]
40. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί
Συγγραφέας: Ντούρας, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1960]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »