11 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ζ

1. Ζεύξη αμυντικών δαπανών Ελλάδας - Τουρκίας
Συγγραφέας: Καψανάκης, Παναγιώτης
2. Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 2003
3. Ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά αεροπορικού καυσίμου. Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Συγγραφέας: Μπάφα, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 2018
4. Ζητήματα δευτερογενών αγορών φάσματος
Συγγραφέας: Βασιλειάδου, Πολυξένη
Ημερομηνία: 02-2003
5. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο με έμφαση στο web 2.0 - Τεχνολογική και νομική διάσταση. Οι επιδράσεις των ΤΠΕ και της ανάπτυξης των δικτών στους θεσμούς και στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Web 2.0 σε σχέση με τα ωομικά ζητήματα και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εφαρμογές και το περιεχόμενο. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες. Ο χρήστης ως καταναλωτής ή δημιουργός περιεχομένου. Δικαιώματα και περιορισμοί
Συγγραφέας: Πιπύρος, Κ.
Ημερομηνία: 09-2011
6. Ζητήματα διεθνούς συνεργασίας παρουσία θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή
Συγγραφέας: Σαββίδης, Χάρης
Ημερομηνία: 02-2005
7. Ζητήματα κουλτούρας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις (μια προσέγγιση της τουρκικής κουλτούρας)
Συγγραφέας: Βουδρισλής, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 2021
8. Ζητήματα προστασίας δεδομένων στην ιστορική έρευνα
Συγγραφέας: Λουβάρου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 15/7/2021
9. Ζητήματα τινά του Ελληνικού χώρου (υπεδαφικού πλούτου-υδάτων-εδαφών) αναφορικώς ιδία προς προγραμματισμούς
Συγγραφέας: Μηστάρδης, Γάσπ. Γ.
Ημερομηνία: 1964
10. Ζήτηση χρήματος και συνολοκλήρωση
Συγγραφέας: Φερίγκος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-1999
11. Ζωτικά προβλήματα του απόδημου ελληνισμού
Συγγραφέας: Μεταξάς, Β.Ν.
Ημερομηνία: 1958

Σελίδες:  1